Geen bezwaren collectieve heffing glasteelt

24-09-2019 | Laatste update op 19-09 | |
© Fotopersburo Bert Jansen TEL: +31(0)653703449 Onderwerp : kassen van van Gogh een jaar na de hagelschade 404690 (foto Bert Jansen) Fotograaf   : Bert Jansen Datum : 13-06-2017 Categorie : @2@  Trefwoorden : reed 404690
© Fotopersburo Bert Jansen TEL: +31(0)653703449 Onderwerp : kassen van van Gogh een jaar na de hagelschade 404690 (foto Bert Jansen) Fotograaf : Bert Jansen Datum : 13-06-2017 Categorie : @2@ Trefwoorden : reed 404690

Er komt een collectieve heffing voor teeltonderzoek in de glastuinbouw. Tegen die heffing bestaat geen bezwaar.

Dat blijkt uit een publicatie van het besluit in de Staatscourant. Voor het programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas (KijK) brengen glastelers van sierteelt, groente en fruit de komende twee jaar € 6 miljoen bij elkaar. Met de algemeen verbindend verklaring (AVV) van de minister brengen groente en fruittelers (onder glas) in twee jaar € 3,3 miljoen bij elkaar. Bedrijven onder de 5.000 vierkante meter worden niet meegenomen in de regeling, blijkt uit de publicatie.

Eén negatieve reactie

Aan het begin van de zomer lag de regeling ter consultatie voor aan de sector, waarop één negatieve reactie binnen kwam. Het ministerie oordeelt dat deze reactie te algemeen is om op te reageren. Wel kwamen 30 positieve reacties binnen op de collectieve heffing.

Uit het besluit valt op te maken dat de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt samen een uitvoeringsorganisatie starten die de facturen naar telers gaan versturen. De Branchorganisatie Groenten&Fruit vertegenwoordigt 71% van de betrokken bedrijven, wat neerkomt op 80% van de hectares glas en 83% van de Standaardopbrengst van groenten en fruit in Nederland. Dat bleek uit eerder draagvlakonderzoek van het ministerie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer