Doorgaan naar artikel

Geen averechtse energiebelasting glastuinbouw

Foto: ANP

Foto: ANP

Deze maand nog komt er een onderzoek gereed naar hoe fiscale maatregelen inwerken op energiegebruik van de glastuinbouw.

Dat liet voorzitter Adri Bom-Lemstra gisteren weten aan de glastuinders in Zuidoost-Gelderland. Het ministerie van LNV laat doorrekenen of de fiscaliteit rond de glastuinbouw de energietransitie bevordert of juist averechts werkt. “Om een nieuwe blunder zoals de ODE voor glastuinbouwbedrijven te voorkomen.”

Nog deze maand Convenant Energietransitie

Op een bijeenkomst in Elst kon Bom-Lemstra ook melden dat nog deze maand de glastuinbouw en de ministeries van LNV, EZK en Financiën hun handtekeningen gaan zetten onder het nieuwe Convenant Energietransitie. Daarin staan de afspraken tussen sector en overheid over uitstoot, beprijzing én voorziening van CO2, de positie van de wkk in levering van stroom aan het net en de rol van de glastuinbouw in de gebiedsgerichte aanpak.

“Ons is toegezegd dat de sector ook geld kan krijgen uit het Klimaatfonds waaruit de regionale energiestrategieën moeten worden bekostigd.”

Niet alleen maar mopperen op overheid

Tuinders die mopperden op de onbetrouwbare overheid wilde de glastuinbouwvoorvrouw niet alleen maar gelijk geven. “We zijn nu al een jaar lang in gesprek met de politiek en het gaat allemaal niet snel. Maar we zitten aan tafel bij die ministeries en we hebben bijvoorbeeld de subsidie voor ledlampen naar voren kunnen halen. Daar kwam alles bij elkaar € 60 miljoen voor beschikbaar.”

Het is mede aan het genoemde convenant te danken dat de sector kan aanschuiven voor overleg met alle relevante ministeries. Daarom is Glastuinbouw Nederland voorzichtig met dreigen dat convenant op te blazen als er geen beweging komt in de van meet af aan gevraagde extra borgstelling en de zo nodige verandering van de berekening van de hoogte van SDE++.

Beheer
WP Admin