Doorgaan naar artikel

Gedurfd toekomstperspectief LTO Nederland

Image premium

De samenleving verandert, en de belangenbehartiging moét mee. In het kort komt de notitie Toekomstperspectief van LTO Nederland hier op neer.

Het Federatiebestuur steekt met de discussienotitie de nek uit. De analyse is helder, soms hard en gedurfd. Het woord is nu aan de vakgroepen en regionale organisaties; zij moeten keuzes maken en prioriteiten stellen.

De impact van het opheffen van productschappen gaat veel verder dan alleen verordeningen en heffingen. De hele organisatiestructuur verandert. LTO moet voor de cruciale rol in het netwerk vechten. Landbouw is vanuit politiek oogpunt steeds meer een gewone economische sector, zonder privileges. Een sector bovendien waarin ketens het voortouw nemen.

De sector wordt ook kleiner. LTO voorziet een halvering van het aantal melkveebedrijven in tien jaar naar 8.500; van het aantal varkensbedrijven blijft maar één vijfde over: 1.000 bedrijven! Dat is een kaalslag. Ook in de glastuinbouw is een harde sanering gaande.

LTO is straks niet alleen een kleinere organisatie; de leden hebben ook andere eisen. Het federatiebestuur roept op om vooral ‘slim mee te bewegen’ in nieuwe samenwerkingsvormen. Het bestuur ziet een uitdaging om de sectoren te binden op thema’s. En ook wil LTO het voortouw houden als het gaat om de primaire sector in het algemeen. Samen zijn we nou eenmaal sterker, staat in de notitie.

Het LTO-bestuur doet wat alle vakbonden, werkgevers en bedrijven doen: herbezinnen op de toekomst. Er is moed voor nodig om stelling te nemen. Maar alleen dan wordt de discussie ook echt gevoerd.

Delen

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin