Doorgaan naar artikel

Gecombineerde Opgave dit jaar meer werk voor bedrijf

Voor het afronden van de Gecombineerde Opgave voor teeltbedrijven rekent het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op meer administratie, ongeveer een uur extra.

Dat blijkt uit de Regeling landbouwtelling en Gecombineerde Opgave 2023. De Gecombineerde Opgave zal een hogere regeldruk opleveren dan vorig jaar. Dat heeft te maken met de vragen voor de Europese landbouwstructuurenquête 2023. Daarnaast komt dat door controles op perceelsinformatie voor aanvragers van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Het extra administratieve werk voor bedrijven waarmee de overheid rekent, is maar een fractie van het werk dat telers extra hebben aan de wijzigingen van subsidieregels voor de GLB. Dat is niet meegenomen in deze lastenberekening voor het aanmelden alleen.

Lees ook: ​Nieuw GLB: vragen en antwoorden over bufferstroken en lees op Boerderij.nl een interview met Flynth-adviseur Rinus Wientjens over het invullen van de Gecombineerde Opgave 2023

Aanvraag GLB wijzigt

De indieningsperiode voor de Gecombineerde Opgave loopt van 1 maart 2023 tot en met 15 mei. Ondernemers in de land- en tuinbouw ontvangen eind februari 2023 een bericht van de minister waarin wordt aangekondigd dat zij opgaveplichtig zijn. Over GLB en de daarvoor geldende opgaven wordt ook uitgebreid door het ministerie gecommuniceerd.

De aanmeldwijze voor GLB verandert bijvoorbeeld. Vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 is de Gecombineerde opgave een aanmelding voor de subsidies. De definitieve aanvraag is vanaf 15 oktober 2023 tot en met 30 november 2023.

Ook voor de glastuinbouw geldt een uitzondering op de indieningsperiode. De CO2-jaarvracht die moet worden opgegeven is bij de bedrijven op 15 mei nog niet in te schatten. Daarvoor geldt een eindtermijn van 1 juli.

Controle GMO

In de regeling staat ook dat telers lidmaatschappen bij afzetorganisaties moeten melden. Dat is ter controle van de subsidieregeling GMO, staat in de regeling. Deze regeling heet nu Sectorale interventie Groenten en Fruit (SIG&F).

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin