‘Gebruiksverbod middelen is onrechtmatig’

13-10-2017 | Laatste update op 07-11 | |
Bestrijding van de eikenprocessierups. Op enkele uitzonderingen na verbiedt de overheid vanaf 1 november alle gebruik van middelen buiten de landbouw. Foto: ANP
Bestrijding van de eikenprocessierups. Op enkele uitzonderingen na verbiedt de overheid vanaf 1 november alle gebruik van middelen buiten de landbouw. Foto: ANP

De verenigde toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen hebben de staat gedagvaard vanwege het verbod op alle toepassingen van alle middelen buiten de landbouw.

Dat verbod is een uitbreiding op het vorig jaar al in werking getreden verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Het algehele gebruiksverbod gaat op 1 november in.

Chemisch en biologisch

Het verbod geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen, chemisch zowel als biologisch. De brancheverenigingen Nefyto en Artemis hebben daarom ook alle toelatinghouders achter de dagvaarding weten te krijgen.

Europese richtlijn

“Ons meest principiële bezwaar is dat de middelen op grond van de Wet Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten, maar dat de overheid vervolgens het gebruik ervan verbiedt op basis van de Europese richtlijn voor duurzaam gebruik”, zegt directeur Marytza van Assen van Nefyto. “Met dat gebruiksverbod ondergraaft de overheid haar eigen nationale en Europese wettelijk kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.”

‘Ook nadelig voor land- en tuinbouw’

En dat ondergraaft vervolgens ook de ontwikkeling van zogeheten groene middelen voor de agrarische sector. Van Assen: “Als de afzetmarkt voor middelen buiten de landbouw wegvalt, zet dit ook die gewenste vergroening van gewasbescherming binnen de landbouw onder druk.”

Gebruiksverboden binnen de agrosector

Bovendien acht Van Assen het niet onmogelijk dat, als dit gebruiksverbod stand houdt, het de deur openzet naar gebruiksverboden binnen de agrarische toepassingen. “Met name het feit dat Nederland die Europese richtlijn nu inzet voor een generieke maatregel, dus alle niet-agrarisch gebruik in heel Nederland, is volgens ons niet in lijn met de bedoeling van die richtlijn. Die is er veel meer voor het kunnen beschermen van kwetsbare gebieden.”

Tot aan Europees Hof in Luxemburg

Omdat behalve de Nederlandse rechter mogelijk ook het Europees Hof in Luxemburg zich over deze kwestie zal moeten buigen kan het volgens Van Assen een langslepende procedure worden. “Tenzij de nieuwe bewindspersoon voor Milieu dit besluit van het vorige kabinet alsnog intrekt. Maar middelengebruik ligt gevoelig in de Tweede kamer, ook in de nieuwe samenstelling.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer