Doorgaan naar artikel

Gat in aanvoer aardbei dreigt door tekort uit vollegrond

Foto: Joost Stallen premium

Foto: Joost Stallen

De aardbeienproductie uit de vollegrond loopt dit seizoen vroeg ten einde. De vruchtvorming aan de plant is door de warmte veel harder gegaan dan normaal. Ook liggen veel telers voor op plantschema en zijn de teeltcycli met enkele weken ingekort. Daardoor wordt in de markt in september een gat verwacht in de aanvoer.

Net als andere jaren is de situatie in het veld grillig te noemen. Er zijn telers die nauwelijks last hebben gehad van de droogte en telers die voortijdig de stekker uit de productie hebben getrokken. Met de matige prijsvorming in juli en begin augustus en hoge kosten voor arbeid, is de prikkel om nog langer door te produceren voor veel telers weggenomen.

Eerste tekorten zichtbaar op Franse, Duitse en Scandinavische markt

De productie is de afgelopen weken in Noord-Europa al gedaald. De eerste tekorten worden met name zichtbaar op de Franse, Duitse en Scandinavische markt. Maar ook in Nederland en België loopt de productie uit vollegrond snel af.

De productie aan de plant is de afgelopen maanden sterk naar voren geschoven. Vooral de doordragende rassen hebben een stevige boost gehad van het warme weer en zijn vroeg ‘uitgeput’. Eind augustus was de kwaliteit die van de plant werd geoogst niet goed genoeg meer om verhandeld te worden.

Wisselend beeld bij teelt op stellingen

Bij de teelt op stellingen is een heel wisselend beeld te zien. Sommige telers hebben de kwaliteit uitstekend onder controle en weten de productie nog op te rekken tot september, maar ook op stellingen is er de nodige uitdaging geweest. Met name in Elsanta resulteerde dat vaak in kleinere vruchten dan gebruikelijk, geven marktkenners aan.

Het seizoen was voor aardbeientelers in de vollegrond uitdagend en weinig lucratief. - Foto: Joost Stallen

Het seizoen was voor aardbeientelers in de vollegrond uitdagend en weinig lucratief. – Foto: Joost Stallen

Vollegrondsseizoen uitdagend en weinig lucratief

Het vollegrondsseizoen is voor Nederlandse en Belgische telers niet alleen uitdagend, maar ook weinig lucratief gebleken. De prijzen zijn gewoon niet goed geweest. Pas in de laatste weken van augustus was er sprake van enig herstel, mede door het gebrek aan aanvoer in het buitenland.

Gat in aanvoer in september

Er wordt gevreesd dat er in september een gat in de aanvoer zal ontstaan, omdat er nauwelijks nog uit de vollegrond wordt geproduceerd en de glasteelt niet in staat is de aanvoer te vervroegen. Al zijn er individuele telers die de eerste planting naar voren hebben gehaald in de hoop een stukje mee te pikken van de prijsopleving die er zeker aan zit te komen.

Nederlandse partijen geven aan dat de marktwerking er ook voor kan zorgen dat bij een teruglopende vraag de prijs juist zal zakken

Daarbij bestaat de vrees dat de prijzen zodanig op zullen lopen dat de aardbeien zich uit de markt prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat het product voor consumenten niet meer interessant is om aan te schaffen. Met name Duitsland zet, door eigen tekorten, druk op de markt met een gestegen vraag. Aan de klok heeft dat een sterke invloed op de prijs.

In België wordt, meer dan in Nederland, gevreesd dat die prijsopdrijving uiteindelijk negatief zal uitpakken. Nederlandse partijen geven aan dat de marktwerking er ook voor kan zorgen dat bij een teruglopende vraag de prijs juist zal zakken. Het precieze verloop is speculatief. Buiten kijf staat dat telers die in productie zijn er een goede boterham aan kunnen verdienen.

Mogelijk is er ook een bij-effect van de warmte dat in andere jaren niet zo sterk speelde: alles lukt

Kwaliteit

Dat de opleving van de prijs niet al vroeger in augustus is ingezet, wordt door telerskoepels wel als vreemd gezien. Het lijkt erop dat aan de inkoopkant twijfels hebben bestaan over de kwaliteit.Toch is er gedurende de warme periode lang niet overal sprake geweest van een neergang in kwaliteit, geven insiders aan.

De vakantieperiode heeft wel meegespeeld in het uitblijven van een opleving. Mogelijk is er ook een bij-effect van de warmte dat in andere jaren niet zo sterk speelde: alles lukt. Daarmee wordt bedoeld dat er in veel teelten goed is geproduceerd, ook bij hobbytelers. Door een grote productie van eigen plant, is de behoefte aan inkoop via de supermarkt kleiner. Dat beeld is vooral sterk te zien in producten als paprika en tomaat, maar zeker ook in aardbei.

Bij alle partijen wordt het vollegrondsseizoen bestempeld als zeer teleurstellend. Met uitzondering van het voorjaar is er in aardbeien niet veel verdiend en liggen de kiloprijzen beduidend later dan het afgelopen seizoen. Het aangevoerde volume is tot eind augustus niet veel lager dan andere jaren. Met een daling in de aanvoer in september, zou het uiteindelijke volume wel lager kunnen uitvallen.

Delen

Brammert Waagmeester

voormalig freelance marktredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin