Doorgaan naar artikel

Garnalenzaak NMa schrikbeeld paprikasector

Zes producentenorganisaties (PO) voor garnalenvissers kregen in 2004 ook een boete van de NMa, onder meer voor prijsafspraken. De beroepsprocedure is net afgerond met een 40 procent lagere boete. Omzetschade door imagoverlies is niet geleden, zeg Ab Post, directeur van PO Wieringen, wel omzetschade door de opstelling van de NMa. “Vorig jaar lag de prijs van garnalen compleet in de goot. Doordat de NMa overal meekeek is het de sector niet gelukt iets te organiseren. Er is te veel onduidelijkheid. Dat maakt het te riskant.”

Wat kostte u de NMa-zaak uiteindelijk?
“De boete lag in het begin op 500.000 euro, uiteindelijk is dat verlaagd door het College van Beroep voor Bedrijfsleven tot 300.000 euro. Als je de kosten van advocaten en rente meerekent – er werd op sommige momenten 8 procent rente geheven – kom je toch weer uit op de beginboete.”

Zijn kopers bij u weggelopen door imagoschade?
“Er zijn enkele kopers. Die bleven wel. Er is wel omzetschade door te lage prijzen. Het is sindsdien niet gelukt samenwerking tussen producentenorganisaties te realiseren.”

Is er voor u duidelijkheid ontstaan door de uitspraak?
“Die is niet toegenomen. We durven niets en willen niets meer. We hebben een natuurplan  (MSC) om het ecosysteem te sparen en overbevissing te voorkomen, maar dat lijkt dan volgens de NMa op aanbodbeperking. Natuur heeft het verloren van de mededinging.”

U kunt toch fuseren? Dat is veilig.
“We hebben een gezamenlijke producentenorganisatie opgericht voor garnalen. Zo’n koepelorganisatie is ook weer te riskant gebleken. Je mag over niets communiceren, niet over prijs, niet over aanbod. En dat in een heel snelle communicatiewereld. Het is te riskant. We hebben de GPO in winterslaap gebracht.”

Uw vissers willen niet compleet fuseren zonder de eigen producentenorganisatie op te heffen?
“Dat is juist. Dat zit in de genen en niet te doorbreken. Ik ben vier jaar in dienst en het is mij niet gelukt. Er wordt nu gewerkt aan een bedrijfsmatige opzet met een eigen vermarktingorganisatie voor vissers en eigen merk. Zij worden deeleigenaar van zo’n BV die de opdracht krijgt de beste prijs te realiseren. De Producentenorganisatie wordt een belangenorganisatie. ”

Wat is uw advies aan de paprikatelers?
“Maak geen enkele afspraak over hoeveelheden, het aanbod en laat staan de prijs.  Bij garnalenvissers was ook veel onbegrip over de uitspraak. Het zijn hardwerkende mensen die hun stinkende best doen. Zij herkenden zich totaal niet in de geschetste afspraken. Ze zetten het voor de klok of afslag en deden verder niets. Wij dachten dat de boete zou worden kwijtgescholden, maar dat is niet gebeurd.”

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jeroen Verheul

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin