Doorgaan naar artikel

Gaat Cees Veerman kassen opruimen met EU-geld?

Image

Betrokken partijen hullen zich in stilzwijgen over de taak die Cees Veerman gaat uitvoeren voor de glastuinbouw.

Ze lijken overvallen door het uitgelekte nieuws over Veerman’s terugkeer in de glastuinbouw, als trekker van herstructurering. Een rondgang leert dat geen van de betrokken partijen zegt opdrachtgever te zijn voor zo’n herstructureringstraject. De onduidelijkheid betreft ook de financiën. Komt er een herstructureringsfonds waarmee na zes jaar stilstaan een impuls gegeven kan worden aan modernisering van het teeltareaal in het Westland? Het lijkt er wel op.

LTO Glaskracht Nederland laat bij monde van voorzitter Nico van Ruiten weten niet op de hoogte te zijn van de plannen. “LTO Glaskracht heeft met het project Modernisering teeltareaal al twee jaar de nodige initiatieven ontplooid. Er zijn geluiden dat hier een herstructureringsfonds aan vast zit. We wachten het nog even af.”

plattelandsgelden

Daarbij doelt hij mogelijk op de deels Westlandse poging om Europese plattelandsgelden in te zetten voor herstructurering. Nederland heeft deze gelden altijd ingezet in landbouw en voeding, maar sinds dit jaar is herstructurering  onder voorwaarden ook mogelijk met dit geld. Het CDA-Westland heeft met VVD schriftelijke vragen gesteld. Een woordvoerder laat weten dat snel antwoorden verwacht worden. “Wij zijn ook verrast door het nieuws over Veerman. Mogelijk dat de beantwoording van onze vragen daardoor vertraging oploopt. Maar we zien wel dat er dingen gebeuren en dat is goed.”

Verbaasd

Gemeente Westland zegt geen opdrachtgever te zijn en verwijst voor een toelichting naar het Cluster Agrologistiek Westland. Bestuurder Gerard Hofman is verbaasd over alle ontwikkelingen. Dat Veerman door het cluster zou zijn ingehuurd, is Hofman onbekend. “We hebben twee jaar geleden een visie geschreven om te zorgen dat agrologistieke parken als ABC- en Honderdland nummer één in Europa blijven. Daarvoor is gezond Hollands product nodig, maar naar mijn weten blijft het daarbij.”

De Rabobank laat weten de stap van Veerman te steunen, maar dat niet in financiële bijdragen te doen. Ook de woordvoerder verwijst naar Karla Peijs van het Cluster Agrologistiek Westland. Cees Veerman was niet bereikbaar voor commentaar.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin