Doorgaan naar artikel

Ga vooral stemmen

Je voelt op je klompen aan dat de BoerBurgerBeweging als winnaar uit de verkiezingen voor Provinciale Staten komt.

In Overijssel, Groningen en Drenthe strijdt de nieuwkomer zelfs om de koppositie. De partij met landelijk boegbeeld Caroline van der Plas cultiveert als geen ander de kloof tussen stad en platteland. Het debat over stikstof staat daarin centraal.

Stikstof staat centraal

Primair gaat het op 15 maart natuurlijk over de samenstelling van Provinciale Staten. De provincies beslissen over landbouw in relatie tot natuur, noem het gebiedsgericht beleid. Natuurlijk staat stikstof daarin centraal. De staten besluiten ook over de ruimte voor glastuinbouw, recreatie, industrie en woningbouw.

De kieslijst telt in provincies soms tot aan twintig partijen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de programma’s overlopen van goede bedoelingen. Het zijn veelal breedsprakige en wollige teksten.

Landelijke kopstukken scherpen in debatten de tegenstellingen aan. De Haagse partijen hebben alle belang bij een goede uitslag. De statenleden bepalen straks de samenstelling van de Eerste Kamer. Nu al moet kabinet-Rutte IV in het beleid ‘onderhandelen’ met de oppositie.

Lees ook: Ruim baan voor de plattelandsstem

Herschikking op rechts

De peilingen geven een herschikking op rechts aan. Forum voor Democratie decimeert. BBB pakt het gros van die zetels in, met JA21 als reserve. VVD scoort onverminderd hoog. Middenpartij CDA heeft het moeilijk. Op links vecht D66 om de gunst van de kiezer, met hun bikkelharde standpunt in het stikstofdossier. De fusielijst PvdA/GroenLinks krijgt de handen nog niet echt op elkaar.

Het kan gaan knallen tussen Den Haag en de provinciesteden

Veel tuinders zullen de nieuwe werkelijkheid toejuichen. Het huidige beleid is bikkelhard. De taakstelling in het stikstofdossier is vijf jaar naar voren getrokken. Er is weliswaar een pot geld, maar voor wie? Onzekerheid is troef. Ondertussen zit het land op slot, terwijl de maatschappij om verandering naar duurzame systemen en methoden schreeuwt. Het is interessant te zien hoe straks de provincies zullen acteren. Het kan gaan knallen tussen Den Haag en de provinciesteden.

Maar zover is het allemaal nog niet. Peilingen zijn nog geen verkiezingen, en dus ook nog geen zetels. De oproep is dan ook vooral: ga stemmen.

Bekijk meer

Share this

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin