Doorgaan naar artikel

‘Ga kijken bij grote vollegrondsgroenteteler’

Grote vollegrondsgroentetelers hechten niet aan bezit van trekkers, machines en grond. Deze ondernemers willen snel kunnen schakelen en dicht op de markt blijven zitten.

De laatste jaren neemt de belangstelling voor de teelt van nieuwe gewassen sterk toe. De maatschappij verandert. Een van de belangrijkste veranderingen is meer aandacht voor gezond en duurzaam geteeld, en gevarieerd voedsel. Tegelijkertijd neemt de belangstelling af voor de min of meer traditionele maaltijd. De akkerbouwgewassen maken daarvan met de aardappel een belangrijk onderdeel uit.

Enorme schaalvergroting in vollegrondsgroenteteelt

Een andere trend die aan de gang is en de laatste jaren sterk doorzet, is de enorme schaalvergroting in de vollegrondsgroententeelt. In deze sector komen bedrijven voor van boven 1.000 hectare teeltoppervlakte. Deze bedrijven zijn vaak gespecialiseerd in 2 à 4 gewassen, telen daar een enorm oppervlakte van en hebben, niet onbelangrijk, rechtstreeks contact met grote retailers die met korte lijnen hun afnemer zijn. Door deze directe link met de retailers weten deze grote vollegrondsgroentenbedrijven heel goed wat er in de consumentenmarkt aan de hand is, of beter gezegd, wat de wensen van de retailer zijn.

Daarnaast zijn deze grote vollegrondsgroentenbedrijven zeer ondernemend. Dat wil zeggen: snel handelen, gericht op groei en ook niet vies van internationaal ondernemen, zodat er jaarrond kan worden aangeboden.

Niet gericht op bezit van grond, trekkers of machines

Wat verder opvalt is dat deze grote vollegrondsgroentenbedrijven niet gericht zijn op het bezit van grond, trekkers of machines, maar volledig gericht op levering van het product dat hun klant vraagt. Grond wordt vaak voor meerdere jaren gehuurd en machines worden geleased. Bezit is niet belangrijk, het gaat om tevreden klanten en gezonde bedrijfsvoering.

Deze aspecten van enerzijds rechtstreeks contact met retailers en anderzijds een grote mate van ondernemerschap geven grote voordelen. Deze bedrijven kunnen namelijk snel inspelen op de wensen voor het telen van nieuwe gewassen. Zij horen deze wensen van hun klanten en hun bedrijfsproces is dusdanig flexibel dat ze snel met een aanzienlijke oppervlakte kunnen starten. Met deze opkomende trend worden deze bedrijven belangrijker in de markt.

‘Akkerbouwer kan misschien leren van vollegrondsgroentetelers’

Mogelijk kan de akkerbouwer hier wat van leren. In het verleden is er in de akkerbouw veel geëxperimenteerd met nieuwe gewassen, maar grote doorbraken zijn beperkt gebleven. Dat komt enerzijds door het hoge vaktechnische kennisniveau bij de huidige akkerbouwgewassen, anderzijds door de zeer efficiënte bedrijfsvoering in de akkerbouw. Een wijziging in bijvoorbeeld het bouwplan gaat dan al snel ten koste van de efficiëntie.

Afhankelijk van wereldmarkt

In de nabije toekomst worden steeds meer gewassen die geteeld worden op het akkerbouwbedrijf afhankelijk van de wereldmarkt. De prijsvorming van de wereldmarkt is erg wisselvallig. Dat zal een ander ondernemerschap vragen van de akkerbouw. Meer flexibiliteit, minder waarde hechten aan bezit, meer waarde hechten aan klantcontact en inspelen op wensen van de afnemers.

Een goede leerschool zijn de toonaangevende bedrijven in de vollegrondsgroentensector. Tijd om daar eens een kijkje te gaan nemen!

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jacco van der Wekken

directeur Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin