Frustratie spruitkooltelers over afketsen vrijstelling cyazyphyr

08-05-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: G&F
Foto: G&F

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) heeft het verzoek van de landelijke spruitkoolcommissie en middelenfabrikant Dupont voor de tijdelijke vrijstelling van cyazyphyr (Benevia, niet in Nederland toegelaten) voor de bestrijding van trip afgewezen.

Het argument is dat spruitkooltelers beschikken over voldoende alternatieven voor de aanpak.

Voorzitter Piet Sonneveld van de spruitkoolcommissie noemt de negatieve beschikking van de NVWA frustrerend en onbegrijpelijk. De teelt wordt onderhand onmogelijk gemaakt, stelt hij. “Je mag hopen dat het goed afloopt met de insectendruk, zonder dat je er als teler nog grip op hebt. Dan wordt het een casino.”

Het argument dat spruitkooltelers met de huidige middelen al in staat zijn trips goed aan te pakken, klopt volgens hem absoluut niet. “Ja, er zijn middelen die wat doen op trips, maar ze werken allemaal onvoldoende. Met pyrethroïden moet je blijven terugkomen, het milieu is er niet mee gediend en het is een middel dat ongunstige én gunstige insecten aanpakt. Tracer is beperkt inzetbaar. Als er dan stoffen als cyazyphyr beschikbaar komen, die met minder bespuitingen een beter resultaat geven, dan is dat in alle opzichten gunstiger. Ik snap werkelijk niet dat de NVWA dat niet inziet, ondanks dat de spruitkoolcommissie en de Coördinator Effectief Middelenpakket (Cemp) Hans de Keijzer er alles aan gedaan hebben om die starheid te doorbreken.”

Herhaling

De recente afwijzing volgt op een afwijzing in 2016 van een vrijstellingsverzoek voor dezelfde werkzame stof en toepassing in een formulering van Syngenta (Minecto One, niet in Nederland toegelaten), eveneens op basis van de genoemde argumenten. De Keizer: “Dat verzoek hebben we toen ingediend vanwege de acute situatie, met een hoge druk van trips en koolmot, waardoor het aantal beschikbare middelen snel afnam”.

Pessimistisch

Voor de beide cyazyphyrbevattende middelen van Dupont en Syngenta ligt er bij het Ctgb een verzoek voor reguliere toelating. Van verschillende kanten wordt verwacht dat het Ctgb het laatste kwartaal van 2017, of het eerste kwartaal in 2018, groen licht zal geven.

Cemp de Keijzer is daarover minder optimistisch. “Het zijn lastige dossiers, want voor beide geldt dat het zonale aanvragen betreft, waarover het Ctgb nog wel wat vragen heeft. De afwikkeling daarvan kan nog behoorlijk wat tijd kosten. Het zou daarom goed kunnen dat we weer een vrijstellingsverzoek voor cyazyphyr gaan indienen.”

De werkzame stof is in België in veel gewassen toegelaten tegen onder andere koolvlieg, uienvlieg en de suzuki fruitvlieg.

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer