Doorgaan naar artikel

Fruittelers werken verder aan schoon water

Image

Binnen het praktijknetwerk ‘Fruittelers werken aan schoon water’ gaan fruittelers kijken hoe met de nieuwste kennis en technieken de emissie naar het oppervlaktewater verder terug te dringen is en wat er aan de gewasbescherming nog te verbeteren valt.

Op 18 november viel het officiële startschot van het praktijknetwerk ‘Fruittelers werken aan schoon water’ bij Alliance, de hoofdaanvrager van het praktijknetwerk. Fruittelers, fruitteeltadviseurs, toeleveranciers en waterschappen gingen op die dag in workshops met elkaar in gesprek over de aandachtspunten bij emissie reducerende maatregelen. Aan het eind van de bijeenkomst werd het praktijknetwerk gestart door het onthullen van het logo.

Vijf studiegroepen

De kern van het praktijknetwerk bestaat uit vijf studiegroepen die begeleid worden door PPO-fruit en teeltadviseurs. Het praktijknetwerk wordt ondersteund door de NFO. Vanuit West- Noord- en Midden-

Nederland, de regio’s met veel oppervlaktewater, kunnen fruittelers deelnemen aan één van de vijf studiegroepen. Tijdens de studiegroepsbijeenkomsten bespreken en discussiëren fruittelers, voorlichters en onderzoekers over de nieuwste kennis en inzichten. In de ‘digitale studieclub’ kunnen de deelnemers met elkaar meekijken, zien wat de andere deelnemers wel en niet hebben gedaan en dagelijks over de actuele situatie met elkaar en met de begeleiders in discussie gaan.

Terugdringen normoverschrijdingen

Het sterk terugdringen van normoverschrijdingen in het oppervlaktewater is van groot belang voor de fruitteeltsector. Bij onvoldoende afname van de normoverschrijdingen dreigt namelijk afname van het aantal gewasbeschermingsmiddelen en/of vergroting van de verplichte teeltvrije zone.

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin