Doorgaan naar artikel

Fruittelers lopen EU-steun mis

Fruittelers dreigen Europese steun mis te lopen. Dat stellen Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP).

Fruittelers en boomkwekers kunnen dit jaar voor het eerst betalingsrechten aanvragen via de gecombineerde opgave.

Omdat er een ondergrens ligt aan het bedrag dat wordt uitgekeerd (minimaal €500) komen telers dit jaar pas voor de Europese subsidie in aanmerking als ze tenminste ongeveer 7 hectare in gebruik hebben.

Onjuiste opgave

CDA’er Jaco Geurts is door fruittelers geattendeerd op mogelijke problemen, zowel bij de opgave door de ondernemers als bij de  toekenning van de betalingsrechten en de uitbetaling van de subsidie.  In schriftelijk overleg met staatssecretaris Martijn van Dam wijst de CDA’er op het feit dat er ondernemers zijn die – in de veronderstelling dat ze geen recht hebben op toeslagrechten – de gecombineerde opgave onjuist hebben ingevuld.

Gedupeerd

SGP’er Elbert Dijkgraaf stelt dat fruit- en boomkwekers daardoor het risico lopen dat ze niet alleen over 2015, maar ook over de jaren tot 2020 de steun mislopen. Een andere categorie zijn ondernemers die nu nog niet in aanmerking komen voor toeslagrechten, omdat ze niet boven de drempel van €500 uitkomen. Zij zouden in de jaren na 2016 mogelijk wel boven het drempelbedrag komen, vanwege de oplopende waarde van de toeslagrechten. Maar het systeem zou die ondernemers niet alsnog een subsidie toekennen in die jaren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin