Fruitteelt wil vergoeding mezenschade behouden

28-01-2016 | Laatste update op 08-06 | |
Fruitteelt wil vergoeding mezenschade behouden
Fruitteelt wil vergoeding mezenschade behouden

Fruittelers vinden het onterecht dat vergoeding van mezenschade wordt afgebouwd. Dat hebben ze inmiddels bij provinciaal gedeputeerden aangekaart. De kwestie speelt met name in Limburg, Gelderland en Utrecht.

De mezenschade-uitkering wordt afgebouwd. In 2014 is nog 90 procent van de schade uitbetaald, in 2015 60 procent en in 2016 zal dat 30 procent zijn. Daarna zal er geen schadevergoeding meer zijn, tenminste als de provincies hun plannen doorzetten. Mezenschade komt vooral voor bij peren. Het gaat gemiddeld om 2 miljoen euro per jaar in Nederland. Per teler kan het variëren van duizend euro tot wel 30 duizend euro.

Onvoldoende werende middelen

LLTB en NFO stellen dat het niet wenselijk is dat de schaderegeling verdwijnt. Mezenschade vormt een hoge kostenpost voor fruittelers en er zijn nog altijd onvoldoende werende middelen tegen mezen. NFO heeft de bezwaren inmiddels kenbaar gemaakt bij de Utrechtse en Gelderse provinciebestuurders. Ook in Limburg is de zaak aangekaart bij de gedeputeerden. Het zou een agendapunt moeten worden van het Interprovinciaal Overleg.

Aanvullend onderzoek naar preventie

LLT ziet dat het schrappen van de vergoeding voor mezenschade slecht valt bij fruittelers. “Mezen zijn een beschermde diersoort. Dat betekent dat je ze niet mag bestrijden”, zegt LLTB-projectleider Mieke Theunissen. “Er zijn in samenspraak met het Faunafonds wel proeven geweest, waarbij preventieve maatregelen zijn uitgetest. Maar dat heeft tot nu toe geen bevredigend resultaat opgeleverd.” LLTB en de provincie Limburg hebben daarom besloten een aanvullend onderzoek te starten naar preventieve maatregelen

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer