Doorgaan naar artikel

‘Fruitpuntbedrijven’ brengen vochtstress gratis in kaart

De Fruitpuntgroep is gestart met het berekenen van de vochtstress (vochtdeficiet) in boomgaarden. Door deze berekeningen kan de fruitteler zien wat de effecten van beregenen zijn op de groei.

Het vochtdeficiet-model houdt in dat een fruitteler moet inloggen op een van de 24 weerpalen die het dichtst bij zijn boomgaard staat. De weerpalen staan verdeeld over Nederland in de belangrijkste fruitgebieden. De uitkomsten staan weergegeven in een grafiek. Hoe dichter de gemeten waarde rond de 2 gram per kuub  ligt, hoe meer verdamping er plaats kan vinden en hoe meer de wortels water en voedingsstoffen kunnen opzuigen. Op de website fruitpunt.nl is te zien wat de gevolgen zijn van beregening in een boomgaard. Na beregenen zijn er meer uren effectieve groei. De uitkomsten van de metingen zijn ook te gebruiken om te bepalen wanneer de bladeren systemische middelen het beste opnemen.Het vochtdeficiet-model is mede mogelijk gemaakt door Syngenta Crop Protection. De firma vindt het belangrijk dat in gewassen systemische middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.Fruitpunt is een samenwerkingsverband van zes toeleveringsbedrijven in de fruitteeltsector. Op bovengenoemde website staan ook de (gratis beschikbare) berekeningen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin