Doorgaan naar artikel

Fruitmasters wil meer instrumenten om fruitmarkt te versterken

Afbeelding

Fruitmasters heeft in 2015 stappen gezet met nieuwe rassen, modernisering van koeling en nieuwe markten. In GMO ziet de afzetorganisatie mogelijkheden die instrumenten uit te breiden.

De afzetorganisatie heeft een redelijk 2015 achter de rug met een betere omzet en resultaat, maar tegelijk signaleert Fruitmasters dat met name de hardfruittelers voor hun traditionele rassen kwetsbaar zijn in een verdringingsmarkt.

Het netto resultaat van de onderneming is uitgekomen op € 464.000. De omzet steeg ruim 6 miljoen euro naar 195 miljoen euro. In 2015 investeerde Fruitmasters 10 miljoen euro in de nieuwbouw en renovatie van de koelhuizen. De afzetorganisatie signaleert dat steeds meer fruittelers het fruit centraal laten koelen en sorteren. Ook met de introductie van de Migo peer en nieuwe merken voor zachtfruit heeft de organisatie stappen gezet om de positie van telers te verbeteren.

GMO

De sector ondervindt nu nog steeds de gevolgen van de Russische boycot, misschien wel sterkere gevolgen omdat de Russische grens vorig jaar nog niet waterdicht was en nu wel. De uitvoer naar Oost-Europa is daardoor verder terug gelopen. Het huidige crisisbeleid is voor de fruitteelt nu niet voldoende ingericht, zegt financieel directeur Sjors Kruiper in een toelichting op de jaarcijfers. “Ik denk dat de GMO-mogelijkheden nu niet voldoende worden gebruikt. Dat het bedrijfsleven en overheid nieuwe markten ontwikkelen is goed, maar de GMO-verordening wordt nu niet voldoende gebruikt. Het zou mogelijk moeten zijn om hagelnetten onder de crisismaatregelen van GMO te laten vallen. Of stel dat er een masterplan Jonagold zou zijn om het ras te rooien en nieuwe rassen planten. Dat zal niet kunnen vanuit de GMO.”  Fruitmasters ontvangt haar GMO-subsidie via haar Vlaamse associatie EFC.

Beheer
WP Admin