Doorgaan naar artikel

Fruitbedrijf Vernooij krijgt gelijk van raad van State

De Queens Forelle is een van de bijzondere perensoorten die frutibedrijf Vernooij teelt. - Foto: ANP

De Queens Forelle is een van de bijzondere perensoorten die frutibedrijf Vernooij teelt. - Foto: ANP

De vergunning voor de omstreden bouw van een fruitloods van fruitbedrijf Vernooy aan de Herenstraat in Werkhoven is terecht verleend.

Dat oordeelt de Raad van State op donderdag 16 december over een hoger beroep dat door tientallen dorpsbewoners was ingesteld. Volgens de Raad passen de bouw en het gebruik van de loods binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan de vergunning niet eens geweigerd worden.

Beroering in Werkhoven

Het verlenen van de vergunning door het gemeentebestuur van Bunnik leidde tot veel beroering in het dorp. De bewoners zijn bang dat Vernooij er een distributiecentrum zal vestigen, omdat hij vooral fruithandelaar is. Een woordvoerder van de dorpsbewoners wees de Raad van State op de bedrijfslocatie van Vernooij in Vleuten. Daar zou hij op agrarische grond zijn begonnen met zijn activiteiten. Maar gaandeweg werd het een distributiecentrum dat achteraf is gelegaliseerd. De bewoners van Werkhoven willen dat voorkomen in hun dorp.

De Queens Forelle is een van de bijzondere perensoorten die frutibedrijf Vernooij teelt. - Foto: ANP

De Queens Forelle is een van de bijzondere perensoorten die frutibedrijf Vernooij teelt. – Foto: ANP

Grondgebonden bedrijf

De Raad oordeelt dat er geen vergunning is verleend voor een distributiecentrum. “Als in de praktijk mocht blijken dat er gedurende het jaar zoveel fruit van derden wordt af- en aangereden dat de bedrijfshal feitelijk als distributiecentrum wordt gebruikt, is geen sprake meer van een nevenactiviteit die ondergeschikt is aan de agrarische activiteiten.” Het gemeentebestuur kan daar dan handhavend tegen optreden, stelt de Raad.

Volgens de Raad past de loods binnen de bestemming van een grondgebonden bedrijf. In dit geval worden in de omgeving van het agrarische perceel van Vernooij op ruim 31 hectare grond peren geteeld. “De bedoeling is om de eigen peren in de nieuwe bedrijfshal op te slaan, te koelen, te sorteren en te verpakken. Die activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit de eigen perenteelt en zijn ondergeschikt aan die teelt”, oordeelt de Raad.

Opslag en verwerking fruit van andere bedrijven

Een klein deel van de loods van Vernooij mag worden gebruikt voor de opslag en verwerking van fruit van andere bedrijven. Dat laat het bestemmingsplan toe. Maar ook dit is een zaak van toezicht door de gemeente, aldus de Raad. De hoeveelheid fruit van andere bedrijven kan via de administratie worden gecontroleerd.

Beheer
WP Admin