Doorgaan naar artikel

Frambozenteelt onder zonnepanelen niet rendabel

Frambozen houden niet zo van volle zon, maar onder een dak van zonnepanelen is het gauw te donker. Dat blijkt uit een pilot.

De resultaten van een pilot met de teelt van frambozen onder zonnepanelen wijzen op een productieverlies van 35% tot 57% ten opzichte van een teelt onder foliekappen. In de pilot bij kleinfruitteler Piet Albers in Babberich vergeleek agronomist Klaas de Jager van The Greenery een teelt van frambozen onder normale regenkappen met de teelt van frambozen onder een dak met zonnepanelen op twee verschillende hoogtes.

Op het bedrijf in Babberich werd gekozen voor een teelt van longcanes die op 28 mei geplant zijn en met een pluk tot 17 september geplukt zijn. Het plantmateriaal bestaat uit long canes uit de koeling, die allemaal elders onder lichtrijke omstandigheden opgekweekt zijn. Met ander plantmateriaal vroeger of later in het jaar en andere gewassen lijkt het overigens alleen maar moeilijker.

Veel minder licht

Het onder het traditionele folie geplante gewas kreeg zichtbaar het meeste licht en dit was aan het gewas ook te zien. Door meer schaduw groeide ook het gras onder de zonnepanelen duidelijk minder. Lichtmetingen van onderzoekers van Wageningen UR tonen aan dat onder de hogere, lichte variant van de zonnepanelen 49% en onder de lagere, donkere variant liefst 63% minder licht was dan onder de foliekap.

Lees verder onder de foto.

Telen onder zonnepanelen gaf bij Piet Albers in Babberich te veel productieverlies. - Foto: Nederlandse Bestuivingscommissie

Telen onder zonnepanelen gaf bij Piet Albers in Babberich te veel productieverlies. – Foto: Nederlandse Bestuivingscommissie

Week eerder gaan oogsten

Onder het folie startte de oogst ongeveer een week eerder en is er 23,5 ton per hectare geplukt. Bij de hogere zonnepanelen is dit nog maar 14,9 ton (65% van wat onder folie is gerealiseerd) en bij de lagere variant 10,1 ton (43%).

Vooral onderin het gewas groeien minder knoppen door tot vruchtdragende vruchtscheuten. Het vruchtgewicht lijkt redelijk op hetzelfde niveau te liggen als bij teelt onder folie, dus het verschil zit het vooral in veel minder vruchten, zoals ook uit de tellingen bleek.

Gevoeliger voor schimmels

Het suikergehalte van de frambozen ligt onder de zonnepanelen lager dan onder het plastic folie en vooral bij de donkerste variant ligt het smaakcijfer heel veel lager.

Het gewas lijkt gevoeliger voor schimmels, zoals vruchtrot, omdat het langer duurt voor dat het gewas opdroogt. De vruchten onder de zonnepanelen laten moeilijker los, waardoor het lastiger plukken is en meer vruchtdragende scheuten breken.

Stroomopbrenst lijkt niet op te wegen

Voorlopig is letterlijk en figuurlijk het gras niet groener onder de zonnepanelen, concludeerde De Jager vorige week op de Kennisdag van NFO in Tiel. Met een overkapping met minder zonnecellen en ruimere rijpaden zullen de verschillen naar verwachting kleiner zijn.

In de pilot is geen rekensom gemaakt waarbij met de opbrengsten van de opgewekte stroom meegenomen zijn. Maar in een antwoord op één van de vragen uit de zaal stelde De Jager dat het gat tussen de teelten simpelweg te groot is om in deze pilot over een rendabele teelt onder zonnepanelen te spreken.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Afbeelding
Wouter van Teeffelen

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin