Doorgaan naar artikel

Forse nabetaling teler ondanks meerurenafspraak

De Rechtbank Limburg oordeelt dat een voormalige slateler oud-personeelsleden alsnog moet uitbetalen voor overuren en vakantiedagen, omdat een meerurenafspraak geen stand houdt.

De oud-teler moet van de rechter in totaal bijna € 40.000 betalen aan de twee oud-medewerkers die in 2016 uit dienst traden om bedrijfseconomische redenen. De uitspraak laat zien dat mondelinge afspraken tot verschillende inzichten kunnen leiden voor de rechter. De oud-medewerkers ontkennen dat zo’n afspraak is gemaakt.

Jaarurenmodel

De rechter oordeelt op basis van de beschikbare administratie namelijk dat geen jaarurenmodel is overeengekomen. De teler en medewerkers zijn in 2009 een arbeidsduur overeengekomen van 38 uur per week. Er zijn volgens de rechter geen geldige afspraken gemaakt over een verschoven urenregeling en/of een tropenrooster. Per week moet dan worden bekeken of en in hoeverre beide werknemers overwerk hebben verricht.

Structureel overwerk

Volgens de rechter blijkt dat uit de overgelegde administratie en berekeningen kan worden vastgesteld dat de voormalige medewerkers structureel hebben overgewerkt, terwijl de toeslagen nooit zijn uitbetaald. De voormalige teler stelt dat van overwerk geen sprake was. De meeruren in de drukke periode werden gecompenseerd in de rustige periode. Hij paste volgens de rechter in feite de in de nieuwe cao opgenomen jaarurensystematiek toe. Toeslagen werden in tijd gecompenseerd.

Toch heeft de rechtbank de lezing van de medewerkers gehanteerd. Als er niet voldoende werk voorhanden was, gingen de mannen naar huis, maar ze zijn volgens de rechter nooit akkoord gegaan met het opnemen van verlof.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin