Forse kritiek Greenpeace op AGF-beleid Albert Heijn

25-08-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Greenpeace uit kritiek op Albert Heijn over gebruik gewasbeschermingsmiddelen in teelten. - Foto: Ton van der Scheer.
Greenpeace uit kritiek op Albert Heijn over gebruik gewasbeschermingsmiddelen in teelten. - Foto: Ton van der Scheer.

Greenpeace stelt dat Albert Heijn achterblijft in verduurzaming van AGF. Albert Heijn spreekt de kritiek tegen.

Albert Heijn is nu de grootste achterblijver als het gaat om verduurzaming van het gangbare AGF-aanbod, stelt Greenpeace. Daarmee oordeelt de milieuorganisatie feitelijk over het nieuwe ingezette beleid naar de totale milieubelasting, de Milieu-indicator Gewasbescherming. Albert Heijn volgt deze lijn.

De Milieu-indicator Gewasbescherming kijkt minder naar schadelijkheid van één stof, maar naar een hele teelt. Een project dat alleen tot vertraging leidt, stelt Greenpeace. “De supermarkt wil op basis van de totale milieubelasting kiezen welke bestrijdingsmiddelen hij zal gaan toestaan. Daarbij verwijst Albert Heijn naar het project ‘Milieu-indicator Gewasbescherming’ dat eind 2022 een methode moet opleveren om de milieu-impact te bepalen. Meer onderzoek en uitstel van actie dus. Daarmee zijn supermarkt en telers na jaren verloren tijd weer terug bij af.”

Albert Heijn: stappen gezet op milieugebied

Albert Heijn wijst de kritiek af. “We hebben de afgelopen jaren wel degelijk mooie stappen gezet. 85% van de Nederlandse Albert Heijn-telers voldoet al aan de actieve stofnorm (kilo bestrijdingsmiddelen per hectare) van PlanetProof. Verder is het gebruik van de kritische middelen teruggebracht: in 2016 werden 13 stoffen uit de top 27 gebruikt, in 2019 worden nog maar 9 stoffen van deze lijst ingezet, waarvan slechts 2 op ruime schaal. Het gebruik van deze stoffen laat wel een daling zien, en dit zijn stoffen die ook zijn toegestaan bij PlanetProof certificering.”

Eind dit jaar verwacht Albert Heijn via teeltregistratie zoveel informatie over teelt te hebben verzameld, dat het zijn klanten daarover kan informeren.

PlanetProof

Greenpeace dwong supermarkten in 2016 met een mediacampagne tot deelname aan milieucertificaat PlanetProof. Albert Heijn koos een andere route met Natuur & Milieu. Echter, ook binnen PlanetProof is gesproken over de Milieu-indicator Gewasbeschermingsmiddelen en de weging van middelen in een teelt.

In 2018 kwamen teelt, handel, fabrikanten en Natuur en Milieu al overeen een nieuwe milieu-indicator te ontwikkelen voor bestrijdingsmiddelen. Deze moest een brede focus hebben per teelt en minder op individuele middelen, zoals de meetlat van CLM.

Lees ook: Greenpeace: supers zetten PlanetProof op het spel

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer