Forse afname voedselvergiftigingen in coronajaar

22-10-2021 | Laatste update op 22-08 | |
Groentensijderij. Foto: Ramon van Flymen
Groentensijderij. Foto: Ramon van Flymen

Door gesloten horeca en meer maatregelen, als handen wassen, is het aantal voedselgerelateerde infecties fors afgenomen.

In 2020 registreerden NVWA en GGD’en in totaal 559 voedselgerelateerde infecties, die leidden tot 1.907 zieke mensen. In het jaar ervoor waren dit 735 infecties met 3.058 zieke mensen tot gevolg. RIVM publiceert de voedingsbron waarnaar de infectie te herleiden is al enige tijd niet meer. Of de afname ook in groenten en fruit even goed zichtbaar was, is dan ook niet duidelijk. Het blijkt steeds moeilijker de herkomst van een infectie te vinden. In 2020 is dat in 3,9% van de gevallen gelukt, tegen 8,4% in 2016. Sinds dat jaar loopt het percentage vondsten terug.

Minder meldingen

Vorig jaar kregen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) dus veel minder meldingen van voedselgerelateerde infecties dan in 2019. Het lagere aantal infecties is waarschijnlijk een gevolg de sluiting van de horeca en de grotere nadruk op handen wassen.

Campylobacter, salmonella en norovirus blijven ook in 2020 de belangrijkste veroorzakers van ziekte-uitbraken via voedsel. Het aantal campylobacter-uitbraken daalde niet, deze bacterie komt voor in dierlijke producten. Vooral het aantal meldingen van norovirus is afgenomen, dat kan door mensen overgebracht worden op alle voedingsmiddelen. Ondanks het lage aantal uitbraken werden nog wel 85 mensen ziek door het norovirus in voeding, blijkt uit het rapport. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger doordat veel zieke mensen het niet melden.

In meerdere landen zichtbaar

GroentenFruit Huis kon nog niet reageren op de afname, maar signaleert wel dat in meerdere EU-landen vergelijkbare dalingen zijn gesignaleerd. Of daar een les uit te trekken valt voor waar de besmetting plaatsvindt (in teelt of in verwerking later in de keten), is nu nog niet te zeggen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer