Doorgaan naar artikel

Fors meer geld voor SDE+ regeling

Afbeelding

De kabinetsdoelstellingen voor de opwekking van duurzame energie in 2020 en 2023 kunnen gehaald worden. Dat zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Om de energieomslag te versnellen, komt in 2016 8 miljard subsidie beschikbaar voor de SDE+ regeling, waarmee windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales gefinancierd kunnen worden.

Meer geld voor SDE+

Het afgelopen jaar was 3,5 miljard beschikbaar voor de SDE+ regeling. Kamp deed de uitspraken in een brief over de Nationale Energieverkenning 2015. Op basis van huidige wetgeving en voorgenomen beleid zal in 2023 16 procent van de energie duurzaam zijn opgewekt. Het doel voor 2020, 14 procent, wordt volgens de berekening niet gehaald.

Meer inzet op wind

De Nationale Energieverkenning is opgesteld door ECN, het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS. Kamp benadrukt dat een aantal maatregelen nog niet in de verkenning zijn opgenomen. Tellen die wel mee, dan is 14 procent haalbaar. Kamp zegt met de provincies het gesprek aan te gaan om sneller windparken op land te realiseren. Volgens de verkenning loopt juist vertraging bij het realiseren van windparken de doelen in de wielen.

Energiecoöperaties

Kamp zegt ook dat de regeling die duurzame energiecoöperaties op lokaal niveau mogelijk maakt onder een gunstig belastingregime, wordt uitgebreid. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

Een kantelpunt

In de Nationale Energieverkenning staat dat de Nederlandse energievoorziening zich op een kantelpunt bevindt. Het Nederlandse energieverbruik daalt volgens de cijfers al sinds 2004. De daling vertraagt en vindt vooral plaats in gebouwen, in de industrie en in de glastuinbouw. Het verkeer wordt minder belangrijk. Bij de elektriciteitsproductie stijgt het aandeel hernieuwbare energie sterk: van 10 procent van het verbruik in 2014 naar ruim een derde in 2020.

Het energieverbruik blijft volgens de rekenmeesters ook na 2020 dalen maar het tempo van die daling neemt af. Dat geldt ook voor de afname van de uitstoot van broeikasgassen.

Beheer
WP Admin