Doorgaan naar artikel

Food Revolution

De afgelopen maanden heeft de TuindersRaad een plan uitgebroed. Het is lente, dus voor de draad ermee.

 

Wel eens van de Food Revolution van Jamie Oliver gehoord? Jamie probeert nu al een paar jaar aandacht te vestigen op de groeiende problemen met obesitas door mensen aan het koken te zetten en gezond te eten. Dat groente en fruit een belangrijk onderdeel uitmaken van deze manier van leven mag duidelijk zijn.
Volgende week zullen Foodlog en Urgenda een soortgelijke Food Revolution aftrappen in Nederland, ondersteund door de TuindersRaad. Dat gebeurt om 14.00 uur in het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk. Het mooie aan dit initiatief is dat een groot aantal gezaghebbende artsen op het gebied van diabetes en obesitas het bijbehorende manifest ‘Building the food revolution’ hebben ondertekend.

Bypass
Behalve de gezondheidsboodschap heeft deze actie als doel om aandacht te vragen voor de problemen in de land- en tuinbouwsector. Niet voor niets heeft de TuindersRaad regelmatig om tafel gezeten om de afzetperikelen te bespreken, zoekend naar een bypass voor ondernemers die een nieuwe weg willen bewandelen. Tuinders zijn uiterst vaardig in innovatie op gebied van teelt en techniek, maar marketing en afzet zijn nog steeds moeilijk toegankelijke gebieden.

Somber beeld
“Er dreigt iets ernstig mis te gaan met de beleving van onze producten”, concludeerde LTO Noord Glaskracht voorzitter Nico van Ruiten in een interview dat ik vorige week met hem had. Tegelijkertijd constateerde hij ook dat we –de tuinbouwsector- gebrek aan kennis hebben om het roer om te gooien. Bovendien verwacht hij weinig daadkracht in een tijd dat het weerstandsvermogen van de bedrijven zo ernstig is aangetast. Dat is een bijzonder somber beeld van de voorman, die veel goede initiatieven noemt, maar tegelijkertijd zegt dat hij het ook niet weet.
Die sombere stemming moet een wending krijgen. Dat gaat met kleine stapjes tegelijk. De Food Revolution is daar één van. Hou dus de komende dagen uw mailbox en de pers in de gaten. Kijk alvast ook eens rond op het nieuwe platform NieuwVersNu. Daar staat het programma.

 

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin