Doorgaan naar artikel

Focus op verdamping

Foto: Roel Dijkstra

Foto: Roel Dijkstra

Het energiegebruik in de Nederlandse glastuinbouw heeft een sterke daling ingezet. Belangrijke ontwikkelingen die hieraan hebben bijgedragen, zijn onder andere investeringen in schermen, ontvochtiging en ledbelichting.

Maar investeren in nieuwe technologie zorgt niet direct voor energiebesparing: aanpassing van de teeltstrategie en met de juiste kennis de technologie benutten wel! De snelle stappen afgelopen jaar konden mede gezet worden door de manier waarop kennisontwikkeling is georganiseerd en de sterke uitwisseling tussen onderzoek en praktijk.

Continu willen verbeteren

Het intrigerende aan onderzoek is het oneindige proces om continu een stap verder te willen komen. En hoewel ik mezelf ook wel eens de vraag stel of we ondertussen niet eens een keer alles weten, zijn er twee belangrijke factoren die ervoor zorgen dat we steeds meer kennis nodig hebben. Allereerst zorgt de dynamiek van ‘het telen’ dat bij iedere aanpassing alle teeltfactoren moeten worden heroverwogen. Maar daarnaast is het vooral de innovatiekracht van de sector om continu te willen verbeteren!

De stappen die gemaakt zijn met energiezuinig telen, roepen echter in rap tempo nieuwe vragen op!

Een mooi voorbeeld van recent gestart onderzoek dat hierop aansluit, is het onderzoek gericht op ‘verdamping’. Een basisproces voor iedere plant, waarvan al lange tijd bekend is hoe het werkt. De stappen die gemaakt zijn met energiezuinig telen, roepen echter in rap tempo nieuwe vragen op! Minder energie = minder verdamping, maar wanneer verdamp ik te weinig/te veel? En hoe kan ik dit meten? En hoe moet ik hier op sturen? Dus komende winter ‘focus op verdamping’ en blijven innoveren.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Image
Lisanne Helmus-Schuddebeurs

glasgroentenexpert bij Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin