FNV zet CAO Glastuinbouw op scherp

01-10-2019 | Laatste update op 12-10 | |
Komkommers sorteren. - foto: G&F
Komkommers sorteren. - foto: G&F

FNV schort de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Glastuinbouw op. De werkgevers reageren verbaasd.

De FNV zet voor alle cao’s van 2020 in op 5% loonsverhoging. Voor de CAO Glastuinbouw wil de bond verder de mogelijkheid vroegpensioen voor zware beroepen inbrengen en de toepassing van één ‘fatsoenlijk’ loongebouw. De werkgevers zetten volgens FNV echter vooral in op verslechteringen.

“Meer flex en meer korte contracten, het later oproepen van oproepkrachten en het intrekken van verschillende premies. Ook stellen ze voor om te morrelen aan de transitievergoeding bij ontslag en de doorbetaling van langdurig zieken”, vat onderhandelaar Sander Martins samen. “De voorstellen staan zo ver af van onze redelijke inzet, dat wij onderhandelen niet mogelijk achten. Wij gaan in overleg met onze leden over deze situatie.”

Werkgevers betreuren stap FNV

De werkgevers in de glastuinbouw betreuren de stap van FNV. “Wij kunnen het ook niet plaatsen in het licht van het vorige week met elkaar gevoerde overleg en de gemaakte afspraken”, zegt onderhandelaar Ilse Lensink. Zij is eerste onderhandelaar namens Glastuinbouw Nederland en Plantum NL. “Aan het eind van dat overleg zijn zelfs vervolgafspraken gepland voor begin december en januari.”

Ruimte in de WAB

De onenigheid tussen werkgevers en werknemers lijkt voornamelijk te draaien rond de gevolgen van de per 2020 in werking tredende Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Minister Koolmees geeft in die wet Cao-partijen ruimte om afspraken te maken die rekening houden met het seizoensmatig karakter van sectoren.

De werkgeversorganisaties hebben bij de vakbonden aangegeven van die mogelijkheid gebruik te willen maken. Dit is onder andere het geval bij oproepkrachten en de ketenbepaling. “Overigens zijn onze voorstellen tot invulling van de geboden ruimte in de wet, een verbetering voor de oproepkrachten ten opzichte van de huidige situatie”, stelt Lensink.

‘Werknemers netto beter uit’

“Wij zoeken naar goede oplossingen, waarbij het voor de werknemer zeker niet slechter hoeft te worden. Werkgevers zouden graag zien dat werknemers meer nettoloon overhouden, maar de laatste jaren zijn door het overheidsbeleid de premie- en belastingdruk alleen maar toegenomen. Wij hebben vakbonden opgeroepen dit samen met ons onder de aandacht te brengen bij de overheid.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer