Doorgaan naar artikel

Flexibele pacht neemt toe

Het areaal flexibele pacht neemt toe, terwijl reguliere pacht juist terugloopt. De verpachters maken op die manier ten koste van startende en uitbreidende pachters gebruik van een door de Pachtwet van 2007 gecreëerde tweedeling.

Met meer flexibele pachtvormen werd al in 1995 begonnen, met de introductie van eenmalige pacht. Daar kwam in 2007 met de nieuwe Pachtwet de geliberaliseerde pacht bij, waar bij pachtcontracten korter dan zes jaar geen toetsing nodig was van de Grondkamer. Deze flexibele pacht is doorgaans duurder, maar kan toch voor pachters aantrekkelijker zijn.

De voortdurende en snelle stijging van de pachtprijzen leidde eerder al tot een aanpassing in het pachtprijzensysteem. In plaats van tweejaarlijks wordt het pachtprijzenbesluit nu jaarlijks aangepast.
Op een totaal van 502.609 hectare verpachte cultuurgrond is nog 341.050 hectare reguliere pacht. In 2005 was die verhouding nog 393.589 hectare reguliere pacht op een totaal van 502.973 pacht. Vorig jaar werd ruim 85.000 hectare eenmalig verpacht en ruim 48.000 hectare in geliberaliseerde contracten korter dan zes jaar.

De Vereniging van Agrarisch Recht en ook voorzitter Lodewijk Valk van de Centrale Grondkamer pleiten voor een einde aan de tweedeling tussen reguliere en flexibele pacht. “Het gevolg is dat een verpachter een bijzonder belang krijgt bij beëindiging van de pacht”, aldus Valk vandaag in weekblad Boerderij.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ton van der Scheer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin