Flevoland wil 1.000 hectare zonnepark realiseren

03-10-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De provincie Flevoland onderzoekt de mogelijkheden om in totaal op 1.000 hectare grond zonnepanelen te installeren. De provincie presenteert haar ideeën deze week tijdens het IPO-congres ‘Energie komt uit de provincies’ in Emmen.

Flevoland streeft ernaar om energieneutraal te worden. Om dat doel te bereiken is meer nodig dan windenergie, stelt de provincie. Het idee voor 1.000 hectare zonnepanelen (‘grondgebonden zon’) moet in dat kader worden gezien. Flevoland wil op die manier ruimte bieden aan de opwekking van duurzame energie. Hiervoor is de nieuwe Omgevingsvisie ‘Flevoland straks’ ontwikkeld.

Volgens een woordvoerder is het plan nog niet gereed, maar nog in de fase van gedachtevorming. Er zijn al verschillende sessies georganiseerd met inwoners van de provincie, om in beeld te krijgen hoe er over het plan wordt gedacht.

1% van totale oppervlakte Flevoland

Op de vraag of juist het gebruik van goede agrarische grond voor een dergelijk doel niet haaks staat op een zo efficiënt mogelijke voedselproductie, wil de woordvoerder niet ingaan. “Daarvoor is het in de huidige verkennende fase nog te vroeg.” Wel voegt hij eraan toe dat 1.000 hectare wel als veel klinkt, maar dat het toch maar gaat om 1% van de totale oppervlakte van de provincie Flevoland.

LTO Nederland tegen het plan

LTO Nederland is mordicus tegen het plan en zal er alles aan doen wat in de mogelijkheden ligt een dergelijk gebruik van landbouwgrond te blokkeren, aldus een LTO-woordvoerder. De ontwikkeling om landbouwgrond voor andere doelen in te zetten dan landbouw, wijst de boerenorganisatie af. Eerst moet er worden gekeken naar de miljoenen vierkante meters aan daken die nog vrij liggen.

Daarnaast doet ook de landbouw zelf een steeds groter beroep op de grond, al dan niet wetgevinggedreven. De vraag naar grond stijgt door extensivering van de landbouw, melkveehouders die meer grond nodig hebben en de tendens dat er meer plantaardige producten worden gegeten. Volgens LTO zijn er voldoende alternatieven te bedenken, zoals windenergie en biovergisting. “Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven”, aldus LTO.

Definitief voorstel eind van het jaar

Op 11 oktober praten Provinciale Staten van Flevoland in een mini-symposium verder over de (on)mogelijkheden van 1.000 hectare aan zonneparken. Eind van het jaar moet er een definitief voorstel op tafel liggen bij Provinciale Staten.

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen


Beheer