Doorgaan naar artikel

Fiscus wijst verkoop- en leaseconstructie kas af

Kassenbouw (archiefbeeld). - Foto: Wick Natzijl.

Kassenbouw (archiefbeeld). - Foto: Wick Natzijl.

Een teler moet bij de terugkoop van een kas toch overdrachtsbelasting betalen, stelt de fiscus.

De belastingdienst legde de teler een naheffing voor overdrachtsbelasting op, nadat deze de kas had teruggekocht na een constructie van verkoop en lease. De belastingdienst erkent de constructie niet en ziet het als levering van een onroerend goed. De teler draait op voor 6% van de overnamesom van € 2 miljoen.

Ontbindende clausule

In een rechtszaak stelt de teler dat geen sprake was van levering van het onroerend goed, maar een ontbindende clausule was in een contract. De teler heeft de kas laten bouwen in 2007 en 2008 op grond van een derde partij. In 2008 ging het opstalrecht en de kassen in andere handen, maar de teler bleef er telen met een leasecontract. In 2015 eindigde de leasetermijn en werd de kas weer teruggenomen door de teler. Uit de transactiepapieren maakt de fiscus echter op dat het om een gewone levering gaat en dat daarmee de overdrachtsbelasting dient te worden betaald.

Voorwaarden voor vrijstelling

De teler wijst op een regeling in de Wet Belastingen van Rechtsverkeer dat overdrachtsbelasting op opstallen achterwege blijven in gevallen waarin de goederen worden verkregen door de persoon die het heeft gesticht. De rechter wijst op het feit dat niet aan alle voorwaarden voor die vrijstelling wordt voldaan. Zo wordt in de akte van levering niet op een ontbindende voorwaarde gewezen. Ook is de waarde die bij de verkoop is overeengekomen niet gelijk aan de beëindigingswaarde die in het leasecontract stond.

Beheer
WP Admin