Doorgaan naar artikel

Fiscus haalt bakzeil over gratis gezonde lunch Koppert Cress

Koppert Cress mocht wel degelijk gratis én belastingvrij gezonde lunches aan zijn werknemers aanbieden. Financiën heeft de wet ondertussen aangescherpt.

De Hoge Raad gaf Rob Baan op vrijdag 24 mei gelijk in zijn jarenlange strijd met de fiscus. Die strijd voert hij al sinds hij over de jaren 2017 en 2018 een flinke naheffing kreeg voor niet ingehouden loonbelasting. De waarde van de gratis gezonde lunches, die Baan en zijn bedrijf Koppert Cress verstrekte aan de werknemers, zou bij het loon moeten worden opgeteld en daarover zou belasting verschuldigd zijn.

Vrijstelling op vrijwillige arbobeleid

Fiscus en rechters gaven Baan steeds ongelijk in zijn bezwaren en hoger beroep hiertegen. Maar de Hoge Raad stelt nu dat Baan wel degelijk gebruik mocht maken van de Arbovrijstelling op verstrekkingen in natura voortvloeiend uit zijn gevoerde arbobeleid. De Belastingdienst beboette de ondernemer nog vanuit de gedachte dat alleen in de Arbowet verplichte maatregelen vrijgesteld zouden zijn van loonheffing.

Arbovrijstelling ingeperkt

Dat laatste is overigens sinds 1 januari 2022 weer wél het geval. Wellicht mede op grond van de rechtsgang van Baan heeft het ministerie van Financiën de wetstekst van de Arbowet aangepast. De vrijstelling op grond van eigen arbobeleid van een werkgever, dat uitgaat boven de wettelijke verplichtingen, is daarmee nu weer van de baan. De gezonde maaltijd wordt door de Belastingdienst zelfs specifiek genoemd als niet meer vrijgesteld.

Nu wel weer belasting betalen

Koppert Cress is dan ook nog niet uitgestreden. “Wij blijven zelf onze medewerkers die gratis lunch aanbieden, ook al moeten we daar volgens die wetswijziging van 2022 belasting over betalen”, aldus Michiel van der Spek van Koppert Cress. “Waar het ons om gaat is duidelijk maken dat Nederland toe is aan een nieuwe lunchcultuur. Met alleen de avondmaaltijd kom je niet aan de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit.”

Nieuwe acties en moties

Rob Baan blijft er dus voor strijden dat werkgevers die de gezondheid van hun werknemers bevorderen, daarvoor niet worden belast maar beloond. Vanuit de campagne Nieuwe Lunchcultuur, mede gedragen door Rabobank en GroentenFruit Huis, kondigt Koppert Cress nieuwe acties en kamermoties aan voor gezonder fiscale regels op dit vlak.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin