Doorgaan naar artikel

Fiscaal voordeel glastuinders weer bovenop subsidie

Met terugwerkende kracht krijgt een aantal energie-investeringen in kassen weer fiscaal voordeel bovenop subsidies.

Dat blijkt uit een wijziging van de regeling Energie-Investeringsaftrek (EIA) door het ministerie van Economische Zaken. Begin dit jaar werden drie opties geschrapt in de regeling omdat er ook stimulering uit andere regelingen voor bestond. Er is echter niet voorzien dat deze opties zonder fiscaal voordeel moeilijk rendabel te rekenen zijn.

De EIA-aftrek is nu ook weer mogelijk voor investeringen waarvoor ook subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) is verleend. Daarmee worden LED-belichtingssystemen en luchtbehandelingskasten alsnog aantrekkelijker.

Andere subsidieregelingen

Het besluit van vorig jaar om de warmte- en koudenetten in de EIA te schrappen wordt ook teruggedraaid. Het blijkt dat stimulering vanuit de EIA naast de nieuwe subsidieregeling Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) nog noodzakelijk is voor een succesvolle energietransitie.

Ook blijkt dat de SDE++-regeling niet alle investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag ondersteunt waardoor stimulering via de EIA noodzakelijk blijft.

In de toelichting schrijft het ministerie dat zaken over het hoofd zijn gezien. ‘Uit marktsignalen is echter gebleken dat een te rigoureuze beëindiging van deze opties direct nadelig uitwerkt op de businesscase van relevante projecten waardoor de noodzakelijke verduurzaming op korte termijn belemmerd zou kunnen worden. Deze effecten werden niet ten volle voorzien. Het kabinet heeft daarom besloten de betrokken opties alsnog weer in aanmerking te doen komen voor de EIA.’

De opties worden met terugwerkende kracht opgenomen in de regeling. Maatregelen die dit jaar genomen zijn, kunnen alsnog worden aangemeld. Daarvoor geldt een termijn van drie maanden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin