Doorgaan naar artikel

Fiscaal voordeel bij gecertificeerd Schoon Erf

Foto: Koos van der Spek

Foto: Koos van der Spek

Het College van Deskundigen agro/food heeft besloten het certificatieschema Maatlat Schoon Erf ongewijzigd te verlengen. Bij certificering zijn fiscale voordelen mogelijk bij investeringen.

Onder andere erven van akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en fruittelers komen in aanmerking voor een certificaat Maatlat Schoon Erf. Het huidige schema is geldig tot en met 31 december 2020, maar wordt per 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd. Het certificatieschema gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.

Maatregelen

Alleen als een bepaalde activiteit voorkomt op een erf, moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een spuitmachine op het bedrijf, is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht.

Bovenop de verplichte maatregelen kunnen nog extra voorzieningen worden aangebracht waarmee extra punten te verdienen zijn. De deelnemers moeten een minimaal aantal punten behalen.

Fiscaal voordeel voor investeringen

Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel, moeten de voorzieningen waarin geïnvesteerd wordt voldoen aan de criteria van de Maatlat Schoon Erf. Om dit aan te tonen is het certificaat Maatlat Schoon Erf nodig.

Via een digitale tool kan dit certificaat worden aangevraagd, maar het is ook mogelijk een vrijblijvende erfscan te laten maken. Daaruit blijkt dan of een erf kan voldoen aan de gestelde criteria en welke documenten nodig zijn. De certificatie-instelling controleert of het erf aan de voorwaarden van het certificatieschema voldoet.

Nul emissie oppervlaktewater

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is het doel dat er in 2027 nul emissie naar het oppervlaktewater is. Het gaat daarbij om emissies die voorkomen uit onder andere gewasbeschermingsmiddelen en compost. Erven spelen daarbij een belangrijke rol. Met de Maatlat Schoon Erf kunnen telers – vooruitlopend op die wettelijke verplichtingen – hun investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren. In de MIA- en Vamil-regeling is daarvoor een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen, waarmee telers in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Door allerlei maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten, is emissie drastisch terug te brengen.

Het certificatieschema is te downloaden op de website van SMK.

Beheer
WP Admin