Filters kunnen fosfaatverliezen sterk reduceren

23-03-2017 | Laatste update op 02-06 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Uit onderzoek in België blijkt dat fosfaatfilters die geïnstalleerd zijn aan het einde van de drainagebuizen de fosfaatverliezen met 50 tot 70% kunnen reduceren. Daarmee kunnen ze een bijdrage leveren aan het voldoen aan de normen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De Universiteit Gent onderzocht in samenwerking met de praktijkcentra Inagro, PCG en PSKW in de praktijk twee typen filters. Het eerste type bevat 100% ijzergecoat zand en werd getest op een perceel met een gemiddeld P-uitspoelingsverlies van 0,22 milligram P per liter. Het tweede type bevat 90% ijzergecoat zand en 10% glauconiet en werd getest op een perceel met een gemiddeld P-uitspoelingsverlies van 0,13 milligram P per liter. IJzergecoat zand is een restproduct van drinkwatermaatschappijen. Glauconiet is een grijsgroen mineraal dat in de Belgische Kempen veel voorkomt. In België geldt een kwaliteitsnorm voor oppervlaktewater van 0,1 milligram P per liter.

Eerste filter beste

Het eerste filter voldeed het best en haalde meer dan 70% fosfaat uit het drainagewater. Ook kon dat filter het meeste water verwerken, concluderen de onderzoekers Vandermoere van de Universiteit Gent en Goovaerts van het Proefstation in Sint-Katelijne-Waver in editie 5 van Proeftuinnieuws. Een andere conclusie is dat fosfaatfilters in combinatie met andere maatregelen een verdere verstrenging van de Belgische mestwetgeving zouden kunnen voorkomen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer