Doorgaan naar artikel

FAO en WHO: geen zorg om glyfosaat

<em>Foto: Reina de Vries</em>

<em>Foto: Reina de Vries</em>

Resten van onkruidbestrijder glyfosaat in voedsel veroorzaken geen kanker en zullen evenmin de erfelijkheid beïnvloeden. Dat blijkt uit een gezamenlijke beoordeling door experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldvoedselorganisatie (FAO), de Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JFMPR).

De experts waren afgelopen week bijeen in Genève om te kijken naar de gevaren van verschillende bestrijdingsmiddelen.

De onderzoekers hebben bij hun beoordeling verschillende wetenschappelijke publicaties betrokken, evenals gegevens die beschikbaar zijn voor de toelating van het middel.

EU praat woensdag over glyfosaat

De uitkomsten van de beoordeling zijn maandag bekendgemaakt. Ze komen op een strategisch belangrijk moment, omdat woensdag en donderdag de EU-lidstaten een beslissing moeten nemen over de hernieuwde toelating van glyfosaat in de Europese Unie. Over de toelating is een breed debat gaande, vanwege de veronderstelde kankerverwekkendheid van het middel.

Volgens de JFMPR zijn er aanwijzingen dat een bepaalde vorm van kanker (Non Hodgkin) meer voorkomt bij mensen die ook aan glyfosaat zijn blootgesteld. Daartegenover staat dat in een uitgebreider onderzoek van hoge kwaliteit geen verband is gevonden, bij welke mate van blootstelling ook, aldus de JFMPR.

IARC in maart 2015: waarschijnlijk kankerverwekkend

Eerder beoordeelde het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de WHO (IARC) dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is bij mensen. Groot verschil tussen de beoordeling van het IARC en de JFMPR is dat de laatste kijkt naar de werkelijke blootstelling, terwijl het IARC alleen kijkt of een stof in potentie kankerverwekkend kan zijn, los van de mate van blootstelling.

Nederland voor hernieuwde toelating

Nederland zal tijdens de besluitvormende vergadering van het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) voor een hernieuwde toelating stemmen, heeft staatssecretaris Martijn van Dam laten weten. Daar wordt wel een voorwaarde aan verbonden, dat de toelating per direct wordt ingetrokken als uit aanvullend onderzoek (van het Europese chemicaliën agentschap) blijkt dat glyfosaat toch kankerverwekkend is.

Beheer
WP Admin