Fair Produce introduceert nieuwe inspectiemethodiek

21-04-2015 | |
Fair Produce introduceert nieuwe inspectiemethodiek

Keurmerk voor eerlijke arbeid in de tuinbouw Fair Produce gaat de aangesloten bedrijven inspecteren op basis van risicoprofielen.

Met de nieuwe inspectiemethodiek kunnen kosten worden bespaard voor bedrijven met een laag risico. Fair Produce is met de nieuwe inspectiemethode gestart omdat tussen de deelnemende bedrijven soms grote verschillen bestaan in bijvoorbeeld grootte en werkwijze.

Op basis van bedrijfskenmerken en verzamelde data wordt een te inspecteren bedrijf vooraf in een categorie ingedeeld met een bepaald risicoprofiel. Deze indeling bepaalt welke inspectie bij het bedrijf past en dus ook hoe hoog de kosten zijn. Bij een laag risicoprofiel vindt slechts een administratieve controle plaats, bij een middelhoog risicoprofiel vindt een inspectie van een dagdeel plaats, bij een hoog risicoprofiel kan de inspectie een hele dag duren.

Het risicoprofiel bepaalt ook of er wel of geen huisvestingscontrole en interviews met de medewerkers plaats vinden. Elke onderneming, van klein tot groot, wordt wel elke drie jaar uitgebreid geïnspecteerd. Fair Produce heeft deze vernieuwende methodiek ontwikkeld met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Andere keurmerken hebben al interesse getoond in deze nieuwe werkwijze.

Met behulp van Fair Produce hebben paddenstoelenbedrijven in Nederland ervoor gezorgd dat ernstige uitwassen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en huisvesting tot het verleden behoren. Inmiddels heeft 90 procent van de paddenstoelenbedrijven in Nederland een FP-keurmerk. Het keurmerk onderzoekt al geruime tijd uitbreiding naar andere teelten in de vollegrond en onder glas.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer