Facturen sectorheffing glas meteen de deur uit

24-09-2019 | |
Foto: Ton van der Scheer
Foto: Ton van der Scheer

Voor het einde van het jaar krijgen alle Nederlandse glastuinders een factuur in de bus met een sectorheffing voor collectief gefinancierd onderzoek.

Vandaag werd bekend dat het kabinet de Verbindend Verklaring heeft afgegeven voor meebetalen aan het gewasoverstijgende onderzoek in de innovatieprogramma’s voor energie, gewasbescherming en water in de glastuinbouw. Het gaat om onderzoek waar de overheid een deel van betaalt en de sector de rest. De aanvraag voor een wettelijke basis om daarbij ook echt alle sectorgenoten te laten meebetalen werd in december 2018 bij het kabinet neergelegd. LNV heeft die aanvraag nu goedgekeurd.

“Goed nieuws voor de kennisontwikkeling voor een perspectiefrijke toekomst van de glastuinbouw”, zegt Ruud Paauwe, directeur van Glastuinbouw Nederland en woordvoerder namens stichting Kennis In Je Kas (KIJK). Deze stichting is verantwoordelijk voor uitvoering van de heffing en de besteding van het geld.

Programmaraad met 9 tuinders

KIJK wordt bestuurd door een programmaraad, die de inhoudelijke hoofdlijnen van het onderzoek bepaalt en besluit over welke specifieke projecten financiering krijgen. De voorzitter van die raad is Sjaak van der Tak, tevens voorzitter van Glastuinbouw Nederland. De negen tuinders die met Van der Tak in de raad zitten vertegenwoordigen echter ook de ‘ongeorganiseerde’ telers. De leden van de programmaraad zijn verdeeld over sierteelt en voedingstuinbouw, verschillende regio’s en verschillende afzetorganisaties.

Minder sectorgeld dan voorheen

Het totale bedrag aan heffing dat nodig is om de drie onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid draaiend te kunnen houden is € 3 miljoen per jaar. De Verbindend Verklaring is voor twee jaar afgegeven. Verdubbeld door de overheid is er de komende twee jaar dus in totaal € 12 miljoen beschikbaar.

Die € 3 miljoen sectorgeld is iets minder dan de afgelopen tijd jaarlijks aan telersgeld werd uitgegeven om de onderzoeksprogramma’s overeind te houden. Dát geld was nog afkomstig uit de erfenis van het Productschap Tuinbouw. Overigens werd toen dat PT nog bestond in totaal zelfs € 10 miljoen sectorgeld per jaar bij elkaar gebracht en uitgegeven aan een bredere variëteit aan onderzoeken en projecten.

Adressen via RVO.nl

De sectorbijdrage aan dat onderzoeksbudget kan worden opgebracht door alle glastuinders met meer dan een halve hectare glas een heffing te laten betalen van € 350 per hectare. De telers die lid zijn van organisaties die bij de Branche Organisatie Groente & Fruit en de Branche Organisatie Sierteelt zijn aangesloten (Glastuinbouw Nederland en een aantal afzetorganisaties) krijgen al in oktober een factuur. De adressen van de overige glastuinders moeten via RVO.nl binnen komen, maar ook die zullen voor het einde van het jaar een betaalverzoek krijgen.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer