Doorgaan naar artikel

EZK wil discussies energieverplichting kas beperken

Foto: Diederik van der Laan premium

Foto: Diederik van der Laan

Met een rekenmethode, standaardwaardes en maatregelenlijst, wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) discussie over uitvoering van de energiebesparingsplicht voor kassen voorkomen.

Het ministerie publiceerde in de Staatscourant een belangrijke regeling voor glastuinbouwbedrijven. Bedrijven worden verplicht energiebesparende maatregelen te nemen als deze investeringen in minder dan vijf jaar zijn terug te verdienen. Belangrijke en onbekende variabele is de energieprijs de komende vijf jaar. Als deze hoog blijft, worden investeringen sneller terug verdiend.

Standaardwaardes energieprijs

Het ministerie liet TNO daarvoor waardes berekenen. Zo is voor de waarde van de elektriciteitsproductie van de wkk-installatie in euro’s per jaar een standaardwaarde van € 0,162 /kWh vastgesteld. Dat is gelijk aan de verwachte gemiddelde groothandelsprijs (0,144 euro/kWh) voor de levering in de periode van 2023–2027, vermeerderd met een opslag (0,018 euro/kWh) voor de levering tijdens de piekuren.

Maatregelen geschrapt

Van de aanvankelijke maatregelenlijst zijn vier maatregelen geschrapt die bij de consultatie in de sector niet geschikt bleken. Dat is bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp ter ontvochtiging van de kas.

Zo’n 4.633 bedrijven vallen onder de energiebesparingsregeling en moeten aan administratieve lasten en uitvoeringskosten jaarlijks opgeteld € 11.582.500 tot € 12.740.750 ophoesten.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin