Doorgaan naar artikel

EZ weegt winningsplan aardwarmte Vierpolders

Archieffoto van aanleg aardwarmtesysteem Vierpolders. Foto: Gerard Boonekamp

Archieffoto van aanleg aardwarmtesysteem Vierpolders. Foto: Gerard Boonekamp

Voor het aardwarmtebedrijf in Vierpolders zijn de voorwaarden bekend waaronder het bestaande bedrijf kan produceren.

De lopende aardwarmteprojecten in Nederland moeten een winningsplan laten goedkeuren door het Ministerie van Economische Zaken. Voor Vierpolders heeft het ministerie nu grotendeels ingestemd met het plan en voorwaarden gesteld waaronder veilig geproduceerd mag worden, blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit.

Wanddikte meten

Voor Vierpolders is één zo’n voorwaarde het periodiek volgen van de staat van de putten. Met name de wanddikte van de putten moet jaarlijks gemonitord worden om te voorkomen dat lekkages ontstaan door corrosie. Het is het gevolg van strengere eisen voor putten die na 2016 zijn ingevoerd. Vierpolders heeft daardoor niet deze eisen kunnen doorvoeren voor wanddikte en materiaal.

Ministerie gaat niet altijd mee in adviezen

Uit het Ontwerp-instemmingsbesluit voor het aardwarmtebedrijf in het gebied blijkt dat het ministerie niet altijd meegaat in adviezen van TNO, Staatstoezicht op de Mijnen of de Mijnraad. Zo had TNO gepleit voor een hogere minimumtemperatuur van het geïnjecteerde water. Dat legt EZ naast zich neer. Een hogere minimumtemperatuur beperkt de capaciteit van de putten.

Injectiedruk

Voor het aardwarmtebedrijf blijft een injectiedruk van maximaal 66 bar mogelijk. Daardoor had Vierpolders nog een iets hoger debiet (capaciteit) kunnen aanvragen. Volgens TNO beperkt 66 bar op termijn wel de capaciteit van de put, omdat na enige tijd met hogere druk moet worden geïnjecteerd dan in het begin om dezelfde hoeveelheid water door de warmtewisselaars te laten stromen en terugvoeren. Met het ontwerp-besluit komt EZ nu wel tegemoet aan de gevraagde capaciteit in het winningsplan.

Risico’s van bodemdaling of beweging worden laag ingeschat voor het gebied. Wel moet het bedrijf aantonen wat met het gas gebeurt dat als bijvangst wordt gewonnen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin