EZ legt groentesector doelen op voor 2020 via GMO

11-07-2016 | Laatste update op 30-05 | |
EZ legt groentesector doelen op voor 2020 via GMO

De Nederlandse groente en fruitsector heeft een streefdoelenlijst meegekregen vanuit de overheid.

Die doelen moet de sector via GMO nastreven, blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Het gaat om de nationale strategie voor GMO, waarmee de sector haar beleid moet ombuigen naar duurzamere productie (milieu) en marktgerichtheid.  Zo moet in 2020 15 procent van de totale afzet van afzetorganisaties afkomstig zijn van nieuwe producten of concepten op bestaande markten of het aanboren van nieuwe afzetkanalen en markten.

Productiviteit

Ook wil de overheid dat Nederlandse telers een productiviteitsgroei van minimaal 2,5 procent halen en dat het aantal producten groeit dat wordt afgezet in een hogere kwaliteitsklasse of met een onderscheidend label.

Ook moet de omzet van biologische groente en fruit met 5 procent per jaar groeien. Over vier jaar bezien is dat dus meer dan 20 procent groei.

Daarnaast wil de overheid samenwerking afdwingen via GMO. De organisatiegraad per deelsector moet in 2020 15 procent verbeteren ten opzichte van 2014. Hoe precies die organisatiegraad berekend wordt, kon een woordvoerder van GroentenFruit Huis niet zeggen.

Subsidie voor mest

In de GMO-voorwaarden in de Staatscourant staan extra zaken opgenomen over stimulering van biologische productie. Zo is de aankoop van biologische mest subsidiabel. Ook investeringen in distributiecentra voor het openen van nieuwe markten is subsidiabel, niet de vervanging van oude distributiecentra.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer