Doorgaan naar artikel

Extra geld voor verduurzaming glastuinbouw

Foto: Canva

Foto: Canva

Het kabinet trekt de komende 10 jaar naar schatting € 900 miljoen uit voor extra klimaatmaatregelen in veenweidegebieden, voor verduurzaming van de glastuinbouw, vermindering van de uitstoot (broeikasgassen, stikstof, fijnstof) uit de veehouderij, kennisontwikkeling.

Een van de onderdelen van het pakket is dat er ook geld komt voor de Natura2000-gebieden.

Afgelopen weekeinde werd via Boerderij bekend dat € 70 miljoen beschikbaar komt voor de sanering van de varkenshouderij, waarvan € 60 miljoen voor de opkoop van rechten.

Veenweidegebieden

Dinsdag meldden Telegraaf en Algemeen Dagblad dat er jaarlijks € 70 miljoen komt om de uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden te verminderen. Daarbij gaat het onder andere om peilverhoging en onderwaterdrainage.

De land- en tuinbouw zullen daardoor een grotere bijdrage leveren aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot, dan eerder was afgesproken. In het regeerakkoord staat dat de bijdragen 3,5 megaton CO2-eenheden is, maar aan de landbouwklimaattafel is aangegeven dat de land- en tuinbouw meer kunnen doen (6 megaton), als daarvoor financiële compensatie is. Het kabinet heeft een deel van die compensatie gevonden.

Beheer
WP Admin