Doorgaan naar artikel

Extra geld voor onderwijs en inspectie

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor - Foto: ANP

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor - Foto: ANP

Extra geld voor groen onderwijs (ruim € 6 miljoen) en extra geld voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (€ 25 miljoen). Dat zijn de meest in het oog springende veranderingen op het onderdeel landbouw van de begroting van Economische Zaken.

Extra geld voor het groen onderwijs is al twee jaar lang in de Tweede Kamer bepleit. Vorig jaar werd per amendement extra geld uitgetrokken. Nu is dat structureel geregeld. Reden voor de toename van het budget is het stijgende aantal leerlingen in het groene onderwijs.

Om het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn op peil te houden of te brengen, trekt het kabinet € 25 miljoen extra uit voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

‘Pappen en nathouden’

SGP‘er Elbert Dijkgraaf verbaast zich erover dat er in deze begroting wel extra geld is gereserveerd voor de NVWA, maar dat voor 2019 de ingezette bezuinigingen weer gewoon doorgaan. Hij zegt dat geld nodig is om de NVWA-tarieven te verlagen. “Het is pappen en nathouden. De NVWA moet voldoende mankracht krijgen om fraudeurs op te sporen en keuringen goed op te pakken.”

LTO-voorman Marc Calon zegt dat extra geld niet de remedie is. “Belangrijker is minder ambtenarij en meer boerenverstand. Ze hebben niet meer mensen nodig, maar ze moeten beter nadenken bij de NVWA”, aldus Calon. De LTO-voorzitter zegt dat de troonrede en de begroting eigenlijk geen nieuws bevatten. “We zitten te wachten op de regeringsverklaring en een regering met een minister van landbouw met een eigen budget die het fosfaatdossier aanpakt, het zesde actieprogramma en het nieuwe landbouwbeleid. Er ligt wel een aantal onderwerpen waarmee de bewindspersoon aan de slag moet.”

‘Geen aandacht voor toekomst voedselproductie’

Kamerlid Tjeerd de Groot mist in de troonrede aandacht voor de basis van een samenleving; de voedselproductie. Hij ziet daarin ook het gemis van een landbouwminister in het kabinet. “Als er een bewindspersoon is die dat opmerkt, zou dat niet gebeuren.” De Groot hoopt op een gedragen visie over de toekomst van de voedselproductie in het volgende kabinet.

Jaco Geurts, Kamerlid voor het CDA, hoopt dat de land- en tuinbouw gaan profiteren van de verbetering van de economie en de daling van de werkloosheid. Hij denkt dan met name ‘aan de pluimvee- en varkenshouders die het moeilijk hebben’.

‘Steun hervorming varkenshouderij’

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept het kabinet op steun te geven aan de hervorming van de varkenshouderij. De varkenshouders bepleiten onder andere verlaging van de keuringskosten en een volle inzet op een gelijk speelveld in de Europese Unie.

Algemene beschouwingen vooruitgeschoven

De Tweede Kamer houdt geen algemene beschouwingen over de miljoenennota en begrotingen. Die zijn vooruitgeschoven tot na de benoeming van het nieuwe kabinet, waarschijnlijk in oktober.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin