Extra functionaliteiten rekentool ‘Mest is waardevol’

10-08-2021 | Laatste update op 01-08 | |
Mest injecteren op stoppelland. - Foto: Stan Verstegen
Mest injecteren op stoppelland. - Foto: Stan Verstegen

De app mestiswaardevol.nl van Eurofins Agro is uitgebreid met economische en milieutechnische informatie. De app biedt nu ook inzicht in de kosten-baten en in de milieu-impact van de verschillende mestsoorten.

Dierlijke mest bevat nutriënten, sporenelementen én organische stof. Daarmee is mest voeding voor het gewas én voor de bodem. De eerste versie van de rekentool maakte het mogelijk om de bemestende waarde van organische mest te berekenen. Daar is nu een aantal functionaliteiten aan toegevoegd.

Kunstmestgebruik

Op basis van de gewasbehoefte én de bemestende waarde van de organische mest, rekent de tool uit hoeveel kunstmest (NPK) aanvullend nodig is om in de gewasbehoefte te voorzien.

Financiële waarde

Het onderdeel Economie berekent de financiële waarde van de dierlijke mest. Hierbij wordt gekeken naar het deel van de gewasbehoefte dat door dierlijke mest wordt gedekt. Stikstof, fosfaat en kalium worden vervolgens op waarde gezet. Door zelf de kosten voor aanvoer en aanwending in te voeren, berekent de tool de nettowaarde van de mestgift.

Impact milieu

Het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest heeft impact op het milieu, in de vorm van ammoniak en CO2-emissie. Deze emissies zijn actueel in het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Door inzicht te geven in deze uitstoot, wil de tool bijdragen aan een feitelijk onderbouwde discussie over dit onderwerp.

De app is te bereiken via mestiswaardevol.nl én via de website van Eurofins Agro (eurofins-agro.com).

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer