Doorgaan naar artikel

Export zakt ook onder niveau 2010

De export van groenten en fruit is in de eerste zeven maanden van 2011 onder het niveau gezakt van 2010. Vooral de export naar Duitsland laat een forse daling zien.

De tendens laat zich uiteraard verklaren door het teruglopen van de vraag naar met name glasgroenten in de maanden juni en juli.
De daling is opvallend te noemen en het cijfer komt zelfs onder het niveau van 2010, toen de export ook hard terugliep. Dat kwam destijds doordat het seizoen later op gang kwam. Ook zakte de vraag vanuit Rusland in.

Nasleep Ehec
Het Productschap Tuinbouw noemt de teruggelopen export in juli een nasleep van de Ehec-crisis, terwijl de markt inmiddels wel weer was vrijgegeven.
Opvallend is ook dat de groei van de paprikaexport in juli praktisch tot stilstand is gekomen. Ten opzichte van 2010 is het exportvolume nagenoeg gelijk. Tot en met juni was de export nog zes procent hoger dan in 2010. Met de exportcijfers van juli meegeteld is die groei gedaald tot twee procent.
In totaal is volgens het Productschap Tuinbouw tot en met juli 10 procent minder groenten en fruit uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2010. Tot en met juni was de daling 8 procent. Ook de exportdaling naar Duitsland is verder opgelopen. Was in juni nog sprake van een teruggang van 10 procent, in juli is het totale volume over de eerste zeven maanden ten opzichte van 2010 gedaald met 13 procent.

Met name komkommer forse daling
Tomaat en komkommer lopen nog steeds terug. De tomatenexport was in juli 14 procent lager dan in juli 2010, die van komkommer 22 procent. Met name komkommer laat ook een forse daling zien in het exportvolume over de eerste zeven maanden: in totaal 16 procent.
De export naar Duitsland staat het meest onder druk. Er ging in juli 25 procent minder komkommer naar Duitsland dan vorig jaar. Voor tomaat is dat 23 procent. De totale komkommerexport naar Duitsland ligt bijna 20 procent lager tegenover 18,6 procent in juni. De tomatenexport naar Duitsland is tot en met juli bijna 13 procent lager dan in 2010, terwijl de totale tomatenexport slechts met 5 procent is gedaald. De totale komkommerexport is met een kleine 20 procent teruggelopen vergeleken met 2010.

Bron: AgD.media.nl

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin