Doorgaan naar artikel

Export hardfruit verre bestemmingen moeizaam

De export van appels en peren naar verschillende verre bestemmingen is beperkt, ondanks de inzet op speciale toegangseisen. Dat meldt het KCB.

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) dat toeziet op de speciale teelteisen voor verre bestemmingen (en op exportstatistieken), noemt deze exportstroom voor hardfruit zeer beperkt. Verre markten worden ontwikkeld om de afzetmarkt te verruimen bij met name stijgende perenproductie.

Bij de start van het lopende fruitseizoen zijn 73 percelen appels en 172 percelen peren aangemeld om via speciale registers toegelaten te worden voor de export naar verre bestemmingen. Door het niet toepassen van schimmelbestrijding en hagelschade en de vondst van fruitmot, vielen ruim 60 percelen af, schrijft KCB in haar jaarverslag.

China belangrijkste verre markt

Naar Vietnam is in 2020 circa 240 ton appels uitgevoerd. Dat was 735 ton in 2019. Voor peren was dat ruim 3 ton (4 ton in 2019). Naar China bedroeg de uitvoer van peren vorig jaar 1.950 ton. Dat was 2.700 ton in 2019: Ter vergelijking: de Nederlandse uitvoer van peren naar het Verenigd Koninkrijk is een factor 50 hoger. Naar de overige bestemmingen Brazilië, Mexico en Colombia zijn geen peren geëxporteerd in het eerste deel van het nog lopende afzetseizoen. In het zuidelijk halfrond zijn de fruitvoorraden nu echter groter.

Afspraken met meerdere landen

De Nederlandse overheid en de fruitteeltsector hebben met diverse landen overeenkomsten gesloten over de export van appels en peren. Voor appels zijn er overeenkomsten met Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. Ook met Thailand werd overeenstemming bereikt. Met China is voor appel nog geen overeenkomst getekend, maar loopt een pilot. Voor peren zijn er overeenkomsten met Brazilië, China, Colombia, Mexico en Vietnam.

Lees ook: China importeert minder hardfruit

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin