Doorgaan naar artikel

Evaluatie: stadstuinbouw nu vaak onderschoven kindje

Ondersteuning vanuit de overheid om stadslandbouw (vaak tuinbouw) te ontwikkelen, leidt niet vaak tot resultaat.

Dat blijkt uit een tussenevaluatie van Duurzaam Door. Dit is een programma van het ministerie van LNV dat vanaf 2021 stadslandbouw en de korte keten wil stimuleren. Zo is er een Kennisplatform Stadslandbouw om dit soort teeltprojecten in stedelijke omgeving te bevorderen. Dat leidt in de praktijk vaak tot frustratie, omdat politiek in gemeentes vaak eerder kijken naar zaken als energie en mobiliteit. Voeding is dan een ondergeschoven kindje. Wat wel een impuls kan geven is bijvoorbeeld de betrokkenheid van een wethouder die stadslandbouw steunt.

Het kennisplatform moet voorkomen dat bij alle projecten opnieuw het wiel wordt uitgevonden. “Bezoeken op locatie helpen daarbij: dit geeft inzicht in de impact en de kennis; men is niet alleen en dat motiveert om toch door te zetten.” Ook lukt het beter om via het kennisplatform in gesprek te komen met partijen als ministerie, of provincies. Toch groeit het netwerk stadslandbouw vooral vanuit de grotere groei naar volkstuinen tijdens corona.

Verwevenheid programma‘s

In het programma Duurzaam Door is naast het kennisplatform stadslandbouw een Participatietafel Voedsel, omdat er ook een landelijke aanpak Voedsel van Dichtbij bestaat. Dat is om beleid af te stemmen op gebied van stadslandbouw en korte keten. Ook bij korte keten is een Taskforce opgericht. Dat hangt ook weer samen met landelijke programma als Nationale Eiwitstrategie. Duurzaam Door wordt jaarlijks door LNV ondersteunt met € 1,6 miljoen en loopt tot en met 2024.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin