Europees rapport: geen kanker door glyfosaat

17-06-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De onkruidbestrijder glyfosaat kan niet als kankerverwekkend worden geclassificeerd.

Evenmin heeft het middel effect op de geslachtscellen of beïnvloedt het de voortplanting. Het middel kan wel ernstig oogletsel veroorzaken. Dat concludeert de Assessment Group on Glyphosate, die door de Europese Commissie is ingesteld om de werkzame stof glyfosaat te beoordelen op grond van de bestaande wetenschappelijke kennis. De AGG wordt gevormd door de toelatingsautoriteiten van Nederland (Ctgb), Frankrijk, Hongarije en Zweden.

11.000 pagina’s beschikbare gegevens

Op basis van 11.000 pagina’s beschikbare gegevens over het middel hebben de vier toelatingsautoriteiten de werkzame stof beoordeeld. Het rapport is deze week gepubliceerd en kan worden gebruikt bij een hernieuwde toelating van het middel.

Wellicht verlenging

De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa en het Europese chemicaliën agentschap (Echa) moeten de toelating van glyfosaat verder beoordelen. Belanghebbenden kunnen nog commentaar leveren. Dat zal naar verwachting dit najaar gebeuren. De Efsa zal dan een oordeel vormen dat ook getoetst is bij deskundigen in verschillende lidstaten. Dat kan er uiteindelijk, maar niet eerder dan eind volgend jaar, toe leiden dat glyfosaat alsnog een verlenging van de toelating krijgt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer