Europees akkoord over verhoging klimaatdoel

21-04-2021 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: AFP
Foto: AFP

Na maanden onderhandelen hebben de EU-landen en het Europees Parlement een akkoord gesloten over het opschroeven van de klimaatdoelstellingen.

De oorspronkelijke doelstelling van 40% reductie van CO2-uitstoot in 2030 is verhoogd naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Ook willen de partijen wettelijk vastleggen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Voor Nederland betekent de nieuwe klimaatdoelstelling volgens een groep topambtenaren die al doorrekeningen maakten een verdubbeling van de opgave voor verkeer, gebouwen, en landbouw.

Uitwerking

Hoe het nieuwe doel om klimaatverandering tegen te gaan gehaald moet worden, wordt de komende tijd uitgewerkt. De focus moet daarbij liggen op vermindering van uitstoot, in plaats van het vastleggen van CO2 door bijvoorbeeld aanleggen van bossen. Om ervoor te zorgen dat er tot 2030 voldoende inzet is om vermindering van uitstoot, is een maximum ingesteld van 225 Mton CO2-equivalent dat via CO2-vastlegging of via landgebruik mag worden afgetrokken van de nettodoelstelling.

‘Mijlpaal voor de EU en een sterk signaal aan de wereld’

Eurocommissaris Frans Timmermans van klimaat spreekt van een mijlpaal voor de EU en een sterk signaal aan de wereld. CDA-Europarlementariër Esther de Lange spreekt van een ambitieus en realistisch akkoord. “Deze plannen vragen echt wat van onze samenleving en ondernemers. Daarom heeft het CDA er op gehamerd dat alle plannen wetenschappelijk onderbouwd zijn en ook uitvoerbaar zijn voor mensen thuis en ondernemers”, aldus de politica.

Bas Eickhout (GroenLinks) reageert kritisch. “Het is goed dat de klimaatdoelen wettelijk verankerd worden, maar helaas is het doel nog echt te mager”, vindt hij. “Uitstootverlaging door landgebruik is op lange termijn erg onzeker en het meetellen van landgebruik verlaagt de ambitie voor de andere sectoren. De afspraak is daarom dat landgebruik nu tot maximaal 2.2% reductie meetelt, waarmee het werkelijke doel nu -52.8% is, niet -55%. Zo zijn we nu ver verwijderd van de 65% die volgens de wetenschap nodig is om in lijn te blijven met het Parijs-akkoord.”

Het voorlopige politieke akkoord moet worden goedgekeurd door de Europese lidstaten en het parlement. Donderdag 22 april staat de (online) klimaattop onder leiding van de Amerikaanse president Joe Biden op de agenda.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer