Doorgaan naar artikel

Eurofins Agro meet organische stof in vaste mest

Foto: Koos Groenewold

Foto: Koos Groenewold

Onderzoekslaboratorium Eurofins Agro neemt vanaf 1 augustus op het onderzoeksverslag van vaste mest ook het gehalte aan organische stof mee.

Door het gehalte aan organische stof op het verslag te vermelden, kan dit bij de berekening van het bemestingsplan en de organischestofbalans meegenomen worden. Hoe meer organische stof de mest bevat, hoe waardevoller de mest voor de bodem. Het gehalte aan organische stof meet Eurofins Agro met nabij-infraroodtechniek (NIRS). Eurofins Agro verzamelt al jaren referentiegegevens van vaste mest en is nu zover dat met een modelberekening gehaltes betrouwbaar bepaald kunnen worden. Het routinematig meten van organische stof in vloeibare mestsoorten laat volgens Eurofins Agro nog even op zich wachten.

Beheer
WP Admin