Doorgaan naar artikel

Eurocommissaris: glyfosaat niet schadelijk voor dier

Onkruidbestrijder glyfosaat levert geen diergezondheidsgevaren op in veevoer, althans: de Europese Commissie heeft daarvoor geen aanwijzingen.

Dat stelt Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis in antwoord op vragen van de Europarlementariërs Bart Staes, José Bove, Martin Haüsling en Maria Heubuch (allen Groenen).

Wel onderzoek naar risico’s glyfosaat

Hoewel de Europese Commissie geen extra gevaren voor de diergezondheid ziet, laat het de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa wel extra kijken naar de mogelijke risico’s.

De Europarlementariërs maken zich zorgen over de glyfosaatgehalten op bepaalde genetisch gemodificeerde gewassen die in de Europese Unie mogen worden ingevoerd. Omdat de gewassen resistent zijn tegen glyfosaat, is het aannemelijk dat er hogere gehalten van het bestrijdingsmiddel op zitten dan op gewassen die daartegen niet resistent zijn, aldus de vragenstellers.

Gezondheidsgevolgen voor mens

Bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, zoals glyfosaat, wordt gekeken naar de mogelijke gezondheidsgevolgen voor de mens. Effecten voor de diergezondheid worden beoordeeld in relatie tot mogelijke gevolgen voor de mens, zegt Andriukaitis. Mochten de resten van bestrijdingsmiddelen gevaar op leveren voor dieren, dan kunnen strengere normen worden gesteld, aldus de Europees Commissaris.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin