EU wil meer milieugegevens van boer en tuinder

29-08 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De land- en tuinbouw zal meer milieugegevens met de Europese Unie moeten delen. Naast de economische gegevens die nu al via de zogenoemde landbouwtelling worden verzameld, is een nieuwe informatieplicht in de maak voor gegevens over duurzaamheid zodat lidstaten vergelijkbare informatie aanleveren aan de Europese Commissie.

Het Nederlandse kabinet is het op zich eens met de invoering van een uitgebreidere informatievoorziening, maar zet wel kanttekeningen bij de Europese plannen. Volgens het kabinet is het belangrijk om van de verschillende lidstaten vergelijkbare en betrouwbare gegevens te hebben van landbouwbedrijven, zowel op gebied van bijvoorbeeld de omvang van bedrijven, de geteelde gewassen, het aantal werknemers als op het gebied van duurzaamheid en sociale aspecten. Veel van die gegevens worden nu al verzameld via het Bedrijveninformatienet land- en tuinbouw (BIN). Gegevens uit de Landbouwtelling worden uitgewisseld naar het Bedrijveninformatienet.

Unieke lanbouwbedrijfs-ID

In het BIN zitten gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven. Ongeveer 300 daarvan leveren hun gegevens aan via accountantskantoren. Het kabinet denkt dat de meeste van die 300 niet extra duurzaamheids- en sociale gegevens zullen verstrekken. Er zullen dan andere bedrijven moeten worden geworven om uitgebreidere gegevens te verstrekken.

Het kabinet vraagt zich af of het niet te ingewikkeld is om gegevens uit het Informatienet Duurzaamheid Landbouwbedrijven te combineren met gegevens uit de geïntegreerde landbouwstatistieken en het controlesysteem van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Europese Commissie wil de koppeling van die verschillende systemen vergemakkelijken door de invoering van een “unieke landbouwbedrijfs-ID”. Volgens het Nederlandse kabinet is niet duidelijk of die koppeling technisch is uit te voeren en wat het aan extra informatie oplevert.

Vrijwillige deelname beter dan verplichte deelname

Bedrijven die daarvoor zijn geselecteerd zullen – vindt de Europese Commissie – verplicht moeten worden de gevraagde gegevens te verstrekken. Het kabinet ziet de noodzaak daarvan niet in, omdat de Nederlandse gegevensinwinning ook goed loopt zonder die verplichting. Het kabinet ziet het niet zitten om boeren en tuinders via een premie of een vergoeding te motiveren de gegevens te verstrekken.

Volgens het kabinet is het beter als bedrijven vrijwillig deelnemen aan de informatieverschaffing. Dat levert betere gegevens op. ” De voorgestelde verplichting geeft […] mogelijk een onwenselijk signaal af […]”, aldus het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil in elk geval niet verplicht worden om een vergoeding te betalen voor de gevraagde gegevens.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer