Doorgaan naar artikel

EU wil jaar respijt voor glyfosaat

Onkruidbestrijder glyfosaat krijgt een verlenging tot uiterlijk eind volgend jaar. Dat is althans de inzet van de Europese Commissie. Nederland stemt daarmee in.

Deze week neemt het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) een besluit over de verlenging van de toelating. In 2017 besloot de Europese Unie de onkruidbestrijder voor een periode van vijf jaar toe te laten en ondertussen nieuw onderzoek te doen naar het middel. Die termijn loopt eind dit jaar af.

Efsa en Echa

Glyfosaat staat om meer redenen in een kwaad daglicht. Het middel zou mogelijk kankerverwekkend zijn bij mensen en het zou ook schadelijk zijn voor insecten. De officiële instituten (Echa en Efsa) die onderzoeken naar het middel beoordelen, stellen dat glyfosaat niet als kankerverwekkend kan worden beoordeeld en evenmin schadelijk is voor insecten. Efsa en Echa hebben eerder dit jaar al aangegeven in elk geval tot juli volgend jaar nodig te hebben om tot een eindoordeel te komen.

Het Nederlandse College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen was samen met collega-instituten uit Zweden, Frankrijk en Hongarije verantwoordelijk voor dat onderzoek.

Verwerking publieke consultatie kost meer tijd

Bij de herbeoordeling zat ook een publieke consultatie over de toelating. Die respons was zo groot dat de Europese Commissie (EC) en Echa en Efsa meer tijd nodig hebben om die te verwerken. Daardoor lukt het niet om al voor het eind van dit jaar een goed advies over de hernieuwde toelating van glyfosaat op tafel te leggen. De Europese Commissie wil daarom de toelating voor een jaar verlengen, zodat in december 2023 een definitief besluit kan worden genomen.

De herbeoordeling van glyfosaat is nog gaande. Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat glyfosaat niet voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Piet Adema: “Mocht tijdens de lopende herbeoordeling anders blijken, dan zal de EC direct een voorstel voor niet-verlenging van de goedkeuring voorleggen aan de lidstaten.”

Nederland wil snelle beoordeling

Over het voorstel om de toelating met een jaar te verlengen, wordt woensdag gestemd. Landbouwminister Adema zegt dat hij in een stemverklaring zal aandringen op snelheid bij de herbeoordeling, ‘want hoe eerder het volledige inzicht beschikbaar is, hoe eerder een besluit genomen kan worden’.

In 2017, toen de toelating van de werkzame stof glyfosaat met vijf jaar werd verlengd, stemde Nederland daarmee in, samen met onder andere Duitsland, Spanje, Polen, Denemarken en Roemenië. Frankrijk, Oostenrijk en Italië behoorden tot de landen die tegen stemden. Portugal was het enige EU-land dat zich van stemming onthield. Als er geen kwalificerende meerderheid (15 lidstaten die tenminste 65% van de bevolking vertegenwoordigen) tegen of voor het voorstel is, kan de Europese Commissie zelf een besluit nemen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin